ပိုးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသေဘာထား ရယူျခင္းအခမ္းအနားသို႔ ႂကြေရာက္ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

View

မာလာၿမိဳင္မိသားစု အေပ်ာ္ခရီးစဥ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား

View

Our Corporate Social Responsibility Activities

 • IMG_4562
  လုပ္ငန္းခြင္ မီးသတ္သင္တန္းေပးျခင္း
 • IMG_4537
  လုပ္ငန္းခြင္ မီးသတ္သင္တန္းေပးျခင္း
 • IMG_5049
  ၂၀၁၉ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းေပးျခင္း
 • yoma2020marathon
  ၂၀၂၀ ႐ိုးမ မာရသြန္
 • 2019firstaid
  ၂၀၁၉ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းေပးျခင္း
 • 2017flu
  ၂၀၁၇ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေဝငွျခင္း
 • 2015irraweddyflood
  ၂၀၁၅ ဧရာဝတီိတိုင္း ေရေဘးအလႉ
 • viber_image_2020-02-25_14-09-59
  ေအာင္ျမင္ျခင္းမိဘမဲ့ေဂဟာ အလႉ
 • viber_image_2020-02-25_14-09-55
  ေအာင္ျမင္ျခင္းမိဘမဲ့ေဂဟာ အလႉ
 • viber_image_2020-02-25_14-09-53
  ေအာင္ျမင္ျခင္းမိဘမဲ့ေဂဟာ အလႉ
 • viber_image_2020-02-25_14-07-43
  သင္းခြဲမူႀကိဳေက်ာင္း အလႉ
 • viber_image_2020-02-25_14-07-39
  သင္းခြဲမူႀကိဳေက်ာင္း အလႉ
 • IMG_5353
  သင္းခြဲမူႀကိဳေက်ာင္း အလႉ
 • IMG_5335
  သင္းခြဲမူႀကိဳေက်ာင္း အလႉ
 • 87272434_2605231626401436_4415647394457190400_n
  ေအာင္ျမင္ျခင္းမိဘမဲ့ေဂဟာ အလႉ
 • 87148249_205541480689974_6715353041433788416_n
  ေအာင္ျမင္ျခင္းမိဘမဲ့ေဂဟာ အလႉ
 • 87076759_3025310124148657_9120641663289524224_n
  သင္းခြဲမူႀကိဳေက်ာင္း အလႉ
 • 87070458_3103184153026057_1155902370824060928_n
  ေအာင္ျမင္ျခင္းမိဘမဲ့ေဂဟာ အလႉ

2019 Marlarmyaing Trip

... read more

အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားရယူျခင္း ဖိတ္ၾကားလႊာ

Marlarmyaing Public Co., Ltd. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလဝါျပည္တြင္းစက္မႈဇုန္၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္ လမ္း၊ အမွတ္(၅၀)တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးပိုးသတ္ေဆး ျပန္လည္ ထုပ္ပိုးျခင္း စက္႐ုံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact Assessment, EIA) လုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦးအဆင့္ နယ္ပယ္တိုင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္း (Scoping Stage) ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားရယူျခင္း အခမ္းအနား (Stakeholders Meeting) သို႔ တက္ေရာက္ ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ရက္စြဲ။     ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ (၂၇) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။                 ၁၃၈၁ ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၅ ရက္။ အခ်ိန္။     ။ နံနက္ ၁၀:၀၀ မွ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ။ ေနရာ။     ။ သင္းခြဲမူႀကိဳ (ေက်း႐ြာအုပ္စု မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊                  ၿမိဳင္သာယာေက်း႐ြာ၊ ေညာင္ဝိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊... read more

ၾသဂုတ္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ================= ႏွံစားသီးႏွံ —————- – ေျပာင္း၊ ဂ်ဳံ၊ ႏွံစားေျပာင္းတို႔ ပင္ပိုင္းႀကီးပြားဆဲ ကာလျဖစ္ပါသည္။ အ႐ြက္ထြက္ႏွင့္ အပင္တက္ေႏွးေကြးပါက ဟိုက္ပါဂရိုး၊ ဟိုက္ပါဘလြန္း၊ ဘြန္းဖလားဝါး ႐ြက္ျဖန္းမ်ား အားျဖည့္ေပးပါ။ မိုး႐ြာေသာ ေဒသတြင္ ေန႐ြက္ေလွကြန္ပလက္၊ ယူရီးယားႏွင့္ ပိုတက္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား ေျမခံအျဖစ္ျဖည့္သြင္းေပးပါ။ – မိုးစပါးကို ေရသြင္းေရထုတ္ျခင္း၊ ေရပါးပါးသာ ထားျခင္းျဖင့္ အပင္ပြားစည္းအား ေကာင္းေစမည္။ အမ္ေပါင္းရွင္း၊ ရမ္ပူေတာ့တို႔ျဖင့္ ေပါင္းရွင္းေပးၿပီး အေထာက္အကူျပဳပါ။ – ႐ြက္လိပ္႐ြက္ကပ္၊ ပိုးေလာင္မီး၊ ၾကက္သြန္ၿမိတ္၊ ငျမႇောင္ေတာင္၊ ဆစ္ပိုးႏွင့္ ပင္စည္ပုတ္၊ ဂုတ္က်ိဳး၊ ႐ြက္ညိုေျခာက္၊ ႐ြက္ဖုံးေျခာက္ေရာဂါမ်ား ကင္းေထာက္စစ္ေဆးပါ။ အမ္ဖိတ္၊ အမ္-မီသိုေမာ့ေဆးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ထားပါ။ ဆီထြက္သီးႏွံ —————- – မုံညင္း၊ ႏွမ္း၊ ပန္းႏွမ္း၊ ေနၾကာ၊ ေျမပဲမ်ားကို သက္တမ္းတစ္လမေက်ာ္မီ ေပါင္းႏွိမ္ထားပါ။ အမ္ပရိုဒ္၊ ကြီဇာလိုေဖာ့ေဆးမ်ား အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံ —————- – နဂါးေမာက္၊ မာလကာ၊ ကြၽဲေကာ၊ သံပုရာ အသီးထုတ္ဆဲမ်ားကို ေန႐ြက္ေလွကြန္ေပါင္းတီစူပါ၊ ပိုတက္၊ မဂၢနီဆီယမ္ဆာလ္ဖိတ္ ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ၁:၃ ေရာစပ္ၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ အခ်ိဳးက်ေကြၽးပါ။ သီးထြက္ကို ေလ့လာ၍ လိုအပ္ပါက ဟိုက္ပါဘလြန္း၊ ဟိုက္ပါပီေက၊ ဟိုက္ပါစထေရာင္း ႐ြက္ဖ်န္းေဆးမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေပးပါ။ အသီးေစာလိုပါက သိုင္အိုယူရီးယား၊ ဟိုင္းအန္ေက၊ ေနာက္က်လိုပါက ဘလက္ဂ်ိတ္ ပက္ဖ်န္းပါ။ အပင္သန္လြန္းလွ်င္ ပက္ကလိုဗ်ဴထရာေဇာျဖင့္ ပက္ဖ်န္းထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အသီးအားေပးပါ။ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး ———————– – ေဒသတြင္း ေရႀကီးနိုင္ဖြယ္သတင္းမ်ား ရရွိပါက ကုန္းျမင့္ေရလြတ္မ်ားတြင္ အရံပ်ိဳးမ်ား ေထာင္ထားပါ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မုန္တိုင္းမ်ားက ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ တိဘက္ေလေပြလွိုင္းမ်ားက အထက္ျမန္မာျပည္သို႔... read more

မာလာျမိဳင္ Wild West Musical and Dinner အစီအစဥ္

မာလာျမိဳင္မွ ႏိုဗိုတယ္ ဟိုတယ္ခန္းမတြင္က်င္းပမည့္ Wild West Musical and Dance အစီအစဥ္ကို ယေန႔ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ မာလာျမိဳင္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ Live ထုတ္လႊင့္ေပးသြားပါမည္။ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ထြန္းထြန္းႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဘိုတို႔ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္ထားေသာ ဇာတ္ကြက္မ်ားအျပင္ အင္ပါရာတီဝိုင္းမွ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္၊ သွ်ီ တို႔၏ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားလည္း ပါဝင္မွာ... read more

ဇူလိုင္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

စကားလက္ေဆာင္ —————– နည္းပညာကို ခလုတ္ထိမွ အမိတသလို တေန၍မရ။ မိမိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေျကးပစၥည္း အရင္းအနွီးကို ျကိုတင္ရွာေဖြသိမ္းဆည္း စုေဆာင္းရသကဲ့သို့ နည္းပညာကိုလည္း သိုမွီးရာ၏။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ————————— — ႏွံစားသီးႏွံ — ရာသီမွီ စပါးသက္တမ္း(၅)လရရွိရန္ ယခုကာလတြင္မွ စတင္မ်ိုးခ်ပါ။ တမန္းမ်က္နွာျပင္ကို ညီညာေအာင္ညွိပါ။ ေရေလွာင္ျမက္သတ္ျခင္း၊ တမန္းအပုတ္ခံျခင္းကို အခ်ိန္ရသေလာက္ျပုလုပ္ပါ။ မိုးက်သည္နွင့္မ်ိုးခ်သည့္ဓေလ့ကို ျပုျပင္ပါ။ ေကာက္စိုက္စက္ကို ရနိုင္သမွ် အသံုးျပုပါ။ အပင္ေပါက္စမ္းျပီးမွ မ်ိုးျကဲပါ။ အထက္ျမန္မာျပည္ ေနြစပါးစက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းျပီး အမိုးအကာေအာက္ အျမန္ပို့ပါ။ — ဆီထြက္သီးႏွံ — မံုညွင္း၊ နွမ္း၊ ပန္းနွမ္း၊ ေနျကာ၊ ေျမပဲ၊ ယာသီးနွံခင္းမ်ား ေျခာက္ေတာင္ျခားတစ္ေျမာင္းခ်န္ (သို့မဟုတ္) ေပါင္ျကီးတင္စနစ္ျဖင့္ ေရသြင္းေရထုတ္ ေျမာင္းမ်ားေဖာ္ထားပါ။ မ်ိးေစ့မ်ားကို ဖူဂ်ီဝမ္းျဖင့္ လူးနယ္သန့္စင္ပါ။ ေျမျကီးကို အမ္ကာဘိုျဖည့္သြင္းျပီး ပိုးသန့္ပါ။ ေနရြက္ေလွကြန္ပလက္၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိုတက္ ဓါတ္ေျမျသဇာမ်ားကို ျပာ၊ နံုး၊ ထံုး၊ ဆိတ္ေခ်းေဆြး၊ ျကက္ေခ်းေဆြးတို့နွင့္ ေရာစပ္ကာျဖည့္သြင္းေပးပါ။ နွစ္စဥ္နွစ္သီးအထက္ စိုက္ပ်ိုးေျမနွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းေရ မလွြမ္းေသာေျမမ်ား အထူးျဖည့္သြင္းပါ။ — ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ — သရက္၊ သီဟို၊ ပိနၷဲ၊ ဒူးရင္း၊ မင္းကြတ္၊ ျကက္ေမာက္၊ ေထာပတ္ဦ လိေမၼာ္ တစ္နွစ္တစ္သီးအပင္ျကီးမ်ား အသီးကုန္ခ်ိန္က ကိုင္းျဖတ္ထားလွ်င္ တစ္ေနရာ(၃)ကိုင္းသာခ်န္လွ်က္ ကိုင္းေမြးျမူပါ။ ေမြးကိုင္းမ်ားသန္စြမ္းျကီးထြားနိုင္ရန္ ဟိုက္ပါဂရိုးနွင့္ အမ္ဂ်ီေအတို့ျဖင့္ ရြက္ျဖန္းေပးပါ။ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ကိုကိုး၊ မက္ကာေဒးမီးယား၊ ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္ ေတာင္ေစာင္း ဆင္ေျခေလွ်ာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား ကြန္တိုလိုင္းအလိုက္ ေရလွြဲေျမာင္း ေရဖမ္းက်င္း ေရဆင္းေျမာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပုျပင္ပါ။ ေရဆင္းေနရာမ်ား သစ္ျမစ္စံု ေက်ာက္တံုးမ်ားခ်ျပီး ေရစီးေနွးေအာင္ ဟန့္တားေပးပါ။ — သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး — မိုးေလဝသ သတင္းမ်ား အျမဲနားစြင့္မွတ္သားေလ့လာပါ။ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚပါက ေလထန္မိုးျကီးနိုင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိုးခ်ိန္မ်ား... read more

အပင္ အဓိကအာဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာမ်ား

  ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ အရြက္မ်ားဝါျခင္း၊ ေအာက္အရြက္မ်ားထိပ္၊ ရြက္ေၾကာၾကားမွစတင္၍ ဝါျခင္း၊ သီးႏွံႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ အပင္ပုျခင္း၊ အသီးအဆံမ်ား ေသးျခင္း၊ စပါးတြင္ပင္ပြားနည္းျခင္း၊ အပြင့္နည္းျခင္း တို႔ကိုေတြ႕ရ သည္။ ————————–———————- ေဖာ့စဖရပ္ အပင္ပုျခင္း၊ အျမစ္ထြက္နည္းျခင္း၊ အသီးအေစ့ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈနည္းျခင္း၊ အသီးျဖစ္မႈေသးေကြးျခင္း၊ စပါးတြင္ အရြက္မ်ားအစိမ္းရင့္ေရာ္ေရာင္ ျဖစ္ျခင္း၊ ခရမ္းေရာင္ေျပာင္းျခင္း၊ ပံုမမွန္အရြက္မ်ားျဖစ္ျခင္း အရြက္အသီးႏွင့္ ပင္စည္တို႔တြင္ ေျခာက္ေနျခင္း၊ ဝါရြက္နီျခင္း၊ ရင့္မွည့္မႈေနာက္က်ျခင္း၊ ဗီဇကို ေျပာင္းလဲေစျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ————————–———————- ပိုတက္ဆီယမ္ အရြက္နားမ်ား ေျခာက္ျခင္း၊ ေအာက္ပိုင္းအရြက္ထိပ္မ်ားတြင္ ပို၍အနား ေျခာက္မႈရွိျခင္း၊ သီးႏွံႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ အျမစ္ထြက္ နည္းျခင္း၊ ပင္စည္ေပ်ာ့ျခင္း၊ အသီးႏွင့္မ်ိဳးေစ့မ်ား ေသး၍ ႐ံႈ႕တြျခင္း၊ အပင္ယိုင္လဲျခင္း၊ ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္နည္းျခင္းတို႔ကိုေတြ႕ရသည္။ ————————–———————- ကယ္လ္ဆီယမ္ အျမစ္ႀကီးထြားမႈညံ့ျခင္း၊ အျမစ္မ်ားအနက္အေရာင္ျဖစ္၍ ပုပ္ျခင္း၊ အရြက္ႏွင့္ ပင္စည္မ်ားတြင္ အေစးမ်ားျဖစ္၍ ပင္စည္အကိုင္းဖ်ားမ်ား ေသးျခင္း၊ အရြယ္ငယ္၊ အျမစ္မ်ား လိမ္ေကာက္၍ တိုသြားေစသည္။ ပင္စည္ ေပ်ာ့ေနတတ္သည္။ (ဥပမာ – ေျမပဲႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ ျမင္ရသည္။) ————————–———————- ကန္႔ဓာတ္ အရြက္ငယ္မ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္း၊ အပင္ပုျခင္း၊ အရြက္မ်ား တန္႔ျခင္း၊ ပင္စည္ေသးငယ္ျခင္း၊ တစ္ပင္လံုးဝါျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ————————–———————- မဂၢနီစီယမ္ဓာတ္ ေအာက္ပိုင္းအရြက္မ်ားအဝါေရာင္၊ ေၾကးေရာင္ (သို႔မဟုတ္) ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္း၊ ရြက္ေၾကာမ်ားစိမ္းေနျခင္း၊ အရြက္မ်ားေသးျခင္း၊ မိႈေရာဂါက်ေရာက္လြယ္ျခင္း၊ အရြက္မ်ားေျြကျခင္းတို႔ကို... read more

ဇြန္လအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

စကားလက္ေဆာင္ ———————– တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို လက္နက္ႏွင့္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းသည္တခဏစာျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္တြဲဖက္ကာကြယ္ႏိုင္မွာတစ္ဘဝတာျဖစ္မည္။ သားဆက္ေျမးစဥ္ရွင္သန္ေစလိုပါမူ အတတ္ ႏွင့္အသိ တို့ပါအစဥ္ရွင္သန္ဦးေဆာင္ေနရန္လိုသည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ **************************** ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ —————– သစ္သီးဝလံပင္မ်ားပင္ေျခေျမဖို့ျခင္း၊ေရထုတ္ေရလႊဲေျမာင္းႏွင့္စိမ့့္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ေရမဝပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကိုင္းျဖတ္ထားေသာ အပင္မ်ားကိုင္းသစ္ေမြးရန္ ေနရြက္ေလွ ယူရီးယားႏွင့္ ပိုတက္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား ေရာစပ္ျဖည့္သြင္းပါ။ တစ္ေနရာတြင္ ကိုင္းသစ္(၃)ကိုင္းသာ ခ်န္လွပ္ေမြးျမဴပါ။ စက္မႈသီးႏွံ ————- ၾကံသီးႏွံကို ေနရြက္ေလွယူရီးယားတစ္ဆ၊ တီအက္ပီဆဝက္၊ ပိုတက္တစ္ဆခြဲ၊ ေပါင္းတစ္ဧကပိႆာ (၄၀) ႏႈန္းျဖည့္သြင္းျပီး ေဘာင္လုံးေပးပါ။ ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္လည္း အာဟာရစုံ ျဖည့္သြင္းျပီး ေျမယာျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေငြျခည္(၆) ႏွင့္(၉)၊ ေရႊေတာင္(၈) အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ား စုေဆာင္းပါ။ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ျခင္း ——————————- ပ်ိဳးခင္း၊ဥယ်ာဥ္ေျမႏွင့္ စိုက္ခင္းေျမမ်ားတြင္ ပိုးမႊားရန္မွကာကြယ္ရန္ အမ္- ျဖဴရန္ (၃)ဂ်ီ၊ ျဖဴရာဒန္ (၅)ဂ်ီ၊ အမ္- ကာဘိုေဆးမ်ားကို ေျမခံတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ္- ကိုဆိုဒ္၊ ဖူဂ်ီဝမ္း၊ ကာစူမင္ ဟိုမိုင္းႏွင့္ၾထိဳင္ဂိုးေဆးမ်ားကို မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ လူးနယ္၍လည္းေကာင္း စီရင္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း ——————— ေအာက္ျမန္မာျပည္ေရေသခ်ာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိုကိတ္၊ပဲလြန္း၊ညံ၊ပိုက္ဆံေလွ်ာ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျပီးေျမဩဇာစိမ္းျဖည့္တင္းေပးပါ။ တိရစၦာန္ေခ်းေဆြး၊ထုံး၊ႏုံး၊ျပာမ်ိဳးစုံ၊အီးအမ္ အိုင္အမ္မ်ားျဖည့္တင္းျပီးအစိုဓာတ္ႏွင့္ ႏွပ္ထားပါ။ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမမ်ား ထယ္ေရးဖြင့္၍ မိုးေရခံကာ ေျမေအာက္ေရလုံေလာက္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ဆိတ္ေခ်းေဆြး၊တမာေစ့ၾကိတ္ဖတ္၊... read more

ေျမဆီလႊာအတြက္လိုအပ္ေသာ အဓိကအာဟာရဓာတ္မ်ား

ႏိူက္ထရိုဂ်င္ ဓာတ္ ( N ) အပင္၏ပင္စည္အခက္အလက္မ်ားနွင့္ အရြက္မ်ားၾကီးထြားျဖစ္ထြန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ကလိုရိုဖီး(ေခၚ) အစိမ္ေရာင္ျခယ္ေဆးျဖစ္ေပၚမႈကို တိုးပြားေစသည္။ အပင္၏ ၾကီးထြားမႈအျပင္ အသီး၊ အပြင့့္ ျဖစ္ေပၚေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္။ ပရိုတင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအာဟာရဓာတ္ျဖစ္သည္။ ေဖာ့စေဖာရပ္ဓာတ္ (P) အျမစ္မ်ားကုိ ေစာစြာၾကီးထြားေစသည္။ ပန္းပြင့္ရန္ အားေပးျပီး မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ေပၚျခင္းနွင့္ အေစ့အဆံမ်ားျပည့္၀ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ စိုက္ပ်ိဳးပင္၏ သီးႏွံအရည္အေသြးကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။ ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္ (K) အင္ဇိုင္း၆၅မ်ိဳးေက်ာ္ပါ၀င္သည္။ ဓာတ္ကူျပဴမႈ လ်င္ျမန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ပင္ၾကီးထြားေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ (Energy)ျဖင့္ ကာဗိုဟိုက္ျဒိတ္ကိုျဖိဳခြဲေပးသည္။ေရာဂါမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္လႊားတုိက္ခုိက္ေျဖရွင္းေပးသည္။ စတုိမာတာ(Stomata)ေခၚ ေလရႈေပါက္မ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။အပင္၏ ေရလိုအပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တိုးတက္မႈေကာင္းမြန္ေစျပီး ၊ သီးနွံ၏ေရငတ္ဒဏ္နွင့္အငန္ဓာတ္လြန္ကဲမႈဒဏ္ကုိ ခံနိုင္စြမ္းအားတိုးေစသည္။ ကန္ ့ဓာတ္ ( S) သစ္ေစ့နွင့္ အသီးအရြက္မ်ား ဥစားသီးနွံမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။အမိုင္နိုအက္စစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ပဲမ်ိဳးႏြယ္၀င္အပင္မ်ားတြင္ ျမစ္ဖုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အားေပးျပီး ပဲေစ့မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္လံႈ့ေဆာ္ေပးသည္။ ပရိုတင္း၏ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ၊ မုန့္ညင္းမုန္လာပင္တို့၏အနံကိုေကာင္းေစသည္။ ထံုးဓာတ္ ( Ca) အပင္မ်ား၏ ဆဲလ္နံရံမ်ားကို ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစသည္။ အသီးတင္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ေျမဆီလႊာအခ်ဥ္လြန္ကဲမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ (Mg) အပင္အရြက္မ်ား၏ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္သည္။ အပင္၏ စြမ္းအင္ေ၇ြ့လ်ားမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဓာတ္ကူပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ျပဳမႈ (Enzyme Reactions) မ်ားတြင္ လည္း... read more

ေမလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

  စကားလက္ေဆာင္ ******************* ေက်းလက္ဘြဲ့ရလူငယ္မ်ား မည္သည့္ဘြဲ့အတတ္ကိုပဲရရ လယ္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑က ၾကိဳဆိုလက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သတိရပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုသည္မွာ သိပၸံႏွင့္ဝိဇၨာႏွစ္ျဖာေသာအတတ္မ်ား၏ ေပါင္းစည္းရာ ပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။မိမိကြၽမ္းက်င္ရာဖက္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ထက္သန္ျခင္းသာ အခရာျဖစ္သည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ **************************** ႏွံစားသီးႏွံ ********** အထက္အညာေႏြစပါးအပင္ပြားခ်ိန္ မိႈ့ကပ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ဆစ္ပိုး၊ျဖဳတ္မ်ိဳးစုံ၊ငေျမႇာင္ေတာင္၊ပိုးေလာင္မီးပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ပင္စည္ပုတ္၊ရြက္ဖုံးေျခာက္၊ရြက္ညိဳေျပာက္ႏွင့္ ဘတ္တီးရီးရားေရာဂါမ်ားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါ။ ပိုးမ်ားအတြက္ ကလိုရိုဆိုက္ပါ၊ ႀထိဳင္ဆဲေရာဂါမ်ားအတြက္ အမ္-ကိုဆိုက္ႏွင့္ အမ္-ထရစ္ေဆးမ်ားျဖင့္က်ေရာက္ေသာ ေနရာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႏွိမ္နင္းပါ။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ ************** အသီးကုန္ခူးဆြတ္ျပီးေနာက္ သရက္၊ပိန္းႏွဲ၊ဒူးရင္း၊ ၾကက္ေမာက္၊လိေမၼာ္၊ေထာပတ္စသည့္ အပင္ၾကီးမ်ားအား ကိုင္းအိုကိုင္းေဆြး၊ ေရတက္ကိုင္းမ်ား လႊတိုက္ျဖတ္ေတာက္ဖယ္ရွင္းပါ။ ျဖတ္ရာေနရာမ်ားကို အမ္-သိမ္း၊ေတာ့ဆင္ေဆးမ်ားကို ကြမ္းစားထုံးႏွင့္ ေရာစပ္ျပီး သုတ္လိမ္းေပးပါ။ အသီးသီးဆဲ နဂါးေမာက္၊ၾကယ္ပဲ၊ကြၽဲေကာ၊သံပုရာ၊မာလကာမ်ားအားေနရြက္လွ (၁၆:၁၆:၁၆ + TE ) ကြန္ေပါင္းတီအက္စ္ပီ ပိုတက္ေျမခံေျမဩဇာႏွင့္ (၁၈:၃၃:၁၈ ႏွင့္ ၀:၅၂:၃၄) ရြက္ဖ်န္းမ်ားပင္သက္အလိုက္ ျဖည့္တင္းေပးပါ။ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး ************************** ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အခံရဆုံးကာလျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားအတြက္ အပူေလ်ာ့အကာအကြယ္၊ အစိုဓာတ္မျပတ္ေအာင္စီမံျခင္း၊ဘီဝမ္း၊အမိုင္ႏိုပါဝါ၊ လစ္တိုဇင္၊စယ္လီဆဲလစ္ေဟာ္မုန္းမ်ား ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ပါ။ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း ***************** စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအားမိုးက်ျပီး ေျမဝမ္းေရာင္အဆင့္တြင္ ထယ္ထိုးထြန္ၾကမ္းဝင္ျပီးမိုးေရခံထားပါ။ ေျမသိပ္သြားလွ်င္ ထယ္ေရးျပန္ဖြင့္ထားပါ။ ေပါင္းျမက္မ်ားအေပါက္ျမန္ေအာင္... read more
မာလာျမိဳင္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္တို ့အတြက္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ အေနနဲ ့ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ၊ ေတာင္သူလယ္ယာရွင္တို ့ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲမ်ား ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း တို ့ကို မာလာျမိဳင္ရဲ ့စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဆရာဦးသန္းဝင္းမွ အပတ္စဥ္ ေျဖၾကား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီက႑ေလးမွာ ပါဝင္လိုပါက မိမိေမးျမန္းလိုသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အခက္အခဲမ်ားကို ” ေမးခြန္း ၊ မိမိ အမည္ႏွင့္ ေဒသ ” တို ့ကို Comment တြင္ ျဖစ္ေစ ၊ message တြင္ ျဖစ္ေစ ေရးသား ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး ေမးခြန္းမ်ားထဲမွာ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းကို ဆရာ ဦးသန္းဝင္းႏွင့္ ရုပ္သံေျဖၾကားျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေမးျမန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ခါ စုစည္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း အစီအစဥ္မွာ လြင့္တင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Page-5

Page-9
Page-35

To become a total solution provider in Myanmar Agribusiness and ultimately uplifting the well-being of every stakeholder in the whole industry.

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲကို အဘက္ဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ ေနသူတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္။

Marlarmyaing Public Logo with text-01

To become a leading company throughout Myanmar Agriculture Value Chain

စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တိုင္းတြင္ ထိပ္ဆုံးျဖစ္လာေစရန္။

 1. “မာလာျမိဳင္” ဟုဆိုလ ွ်င္ “ယဥ္ေက ်းေသာ၊ ရိုးသားေသာ၊ မိသားစုဆန္ေသာ၊ အမ်ားအက ်ိဳးျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္” ဟု အမ်ားအျမင္တြင္ ပံုရိပ္ထင္ရမည္။
 2. “လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အေလးေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္” ျဖစ္ရမည္။
 3. “ေဖာက္သည္အေပၚ အျမဲသစၥာရွိျပီး ယင္းတို႔၏ အက ်ိဳးကို အစဥ္ေရွးရႈေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္” ျဖစ္ရမည္။
 4. “ေစ်းကြက္တြင္း ေစ်းႏႈန္းကို ပဓာနထား ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေစတနာႏွင့္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာအေျဖ (Solution Base) ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း”ကိုအေျခခံကာ ရပ္တည္မည္။
 5. “တင္သြင္း၊ ထုပ္ပိုး၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံ” ႏိုင္ရမည္။
 1. Marlarmyaing will always stand for “an entity with politeness, humbleness, family-spirited and social contribution”.
 2. Marlarmyaing will always encourage “Human Resource Development and Innovation”.
 3. Marlarmyaing will always have “integrity on customers and continuously look for their well-being”.
 4. Marlarmyaing will always “compete in market not based on price-war, but on mindfulness and solution-based”.
 5. Marlarmyaing will always guarantee “the quality of its products and services”.
မာလာျမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၁)
ကၽြန္းေတာလမ္းႏွင့္ နာနတ္ေတာလမ္းေထာင့္
ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္

မာလာျမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၃)
ည (၈၂) ယုဇနလမ္း , ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံု, မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္

မာလာၿမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၅)
အမွတ္ ၁၂၉၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕

မာလာျမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၂)
နတ္ေမာက္လမ္း ေျမပေဒသာကၽြန္း
(ဂ်ပန္သံရံုးႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)
ဗဟန္းျမိဳ့နယ္

မာလာၿမိဳင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးပစၥည္းအေရာင္းစင္တာ (၄)
ဘီ၂၄၊ ဒညင္းကုန္း  ေစ်းသစ္ႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္