ဟိုက္ပါ – ၅၄

ဟိုက္ပါ – ၅၄

 

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္
 

လယ္ရာသီးနွံမ်ား

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊

မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ

 

အပင္ေပါက္ စံုခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္အလိုအထိ

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္

(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       အပင္ၾကီးထြားမႈထိန္းသိမ္းရန္

–       အေစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳးေအာင္ျမင္ ရန္

–       ေရာဂါ/ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္ရန္

စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားနွင့္ ဥစားပင္မ်ား

ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း ၊ မံုလာ ၊ အာလူး၊ေျမပဲ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ /နီ ၊ ပီေလာပီနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊ ကန္စြန္းဥ

ရြက္စစ္ရင့္ခ်ိန္မွစ၍ အပင္သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္  

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၆) ကီလိုဂရမ္

(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအထြက္တိုးရန္

–       ထြက္ကုန္မ်ား အသံုးခံရန္

–       အနံ႔အရသာေကာင္းမြန္ရန္

 

သစ္သီးဝလံမ်ား

သရက္ ၊ သေဘၤာ၊ ပိႏၷဲ ၊

ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ ဒူးရင္၊သံပုရာ ၊ လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္သီး၊ မာလကာ ၊ နဂါးေမာက္ ၊

 

ရြက္စစ္ရင့္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္

(၂) ပတ္အလို အထိ (သစ္သီးပင္ၾကီးမ်ားအသီး

ခူးျပီးခ်ိန္နွင့္ ကိုင္းပယ္ခ်ိန္

ၾကားနားေနနိုင္သည္)

 

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္

(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       အပင္ၾကီးထြားမႈ ပံုမွန္ထိမ္းသိမ္းရန္

–       အပြင္႔အသီးမ်ားျပည့္ျဖိဳးေအာင္ျမင္

–       ရန္

–       သီးနွံအရည္အေသြး တိုးတက္ရန္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

သခြား၊သခြားေမႊး ၊ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊

ရံုးပတီ ၊ ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုလာ ၊

မံုညွင္း ၊ ကိုက္လန္ ၊ ဆလတ္၊ ၾကက္ဟင္းခါး ၊ ကြမ္း

ရြက္စစ္ ရင့္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္

အလိုအထိ

(၅၀) ဂရမ္နွ (၁) ကီလိုဂရမ္

(၄)ၾကိမ္ မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အပင္ၾကီးထြားမႈ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္

–       အပြင့္အသီးမ်ား အရည္အေသြး

ေကာင္းမြန္ရန္

–       ေရာဂါပိုးမႊား ဒဏ္ခံနိုင္ရန္

ပန္းမန္နွင့္ အရိပ္ရပင္မ်ား

ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ စံပယ္ ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ၊

ရြက္လွ ၊ အုန္းမႊား ၊ ေက်ာက္ခက္ ၊ ပင္လယ္ကဗြီး ၊ ထန္း ၊ ငွက္ေပ်ာပေဒသာ

ရြက္စစ္မ်ားရင့္ခ်ိန္မွစ၍

အပင္သက္တမ္းတစ္

ေလွ်ာက္

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၆) ကီလိုဂရမ္

(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       မ်က္စိပသာဒတြင္ လွပၾကံ႔ခိုင္ေနရန္

–       သက္တမ္းၾကာရွည္စြာရွင္သန္ရန္

–       ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအၾကိမ္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ရန္