ေအမီဂရိုး အမိုင္နိုအက္စစ္ ရြက္ဖ်န္းေဆး

ေအမီဂရိုး အမိုင္နိုအက္စစ္ ရြက္ဖ်န္းေဆး

                CMIGROWTM          ဇီ၀ေျမၾသဇာအရည္သည္  အပင္နွင့္တိရစၦာန္တို့၏  အမိုင္နိုအက္စစ္ကို  စိမ္ရည္ေဖာက္ျပီး  အဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ  ဇီ၀ေျမၾသ ဇာျဖစ္ပါသည္။

                 ၎တြင္အပင္ၾကီးထြားေစရန္  မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ  အမိုင္နိုအက္စစ္ ၊ ဗိုက္တာမင္ ၊ ေအာ္ဂဲနစ္အက္စစ္ ၊ ႏူကလစ္  အက္စစ္နွင့္ ဆက္ခရိုက္မ်ား (ဥပမာ-ကလူးကို႔) အျပင္ ပိုတက္ ၊ မဂၢနီစီယမ္ ၊ ကန္႔ဓာတ္ ၊ မင္းဂနီ(စ္) ၊ သြပ္ဓာတ္ ၊ဘိုရြန္နွင့္  မိုလစ္ဒီနမ္ တို့ပါ၀င္သျဖင့္  အပင္၊ အသီး၊ အရြက္ ၊ အပြင့္မ်ားကုို လွ်င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားေစျပီး  အထူးအထြက္တိုးေစပါသည္။

        CMIGROWTM     ဇီ၀ေျမၾသဇာအရည္ကုိ  သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္  အသီးအနွံႏွင့္   ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို့၏  အရည္အေသြး  ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ သီးနွံမ်ားသယ္ယူပို့ေဆာင္ဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း ၊  ၾကာရွည္သိုေလွာင္ထားနုိင္ျခင္း ၊  ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ျခင္းစသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိေစနုိင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

                    သီးနွံအမည္             ေရ၁ဂါလံတြင္

ေရာစပ္ရမည့္ပမာဏ

                    သံုးစြဲပံု
မံုညင္း၊ မံုလာ၊ ကိုက္လံ ၊ ဆလပ္ ၊  ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ကန္စြန္း ၊မံုညင္းဖူး ၊ေဂၚဖီထုပ္ ၊မံုလာဥ ၊ တရုတ္မံုလာထုပ္ ၊ဘရိုကိုလီပန္းေဂၚဖီ။

                ၁၂-စီစီ

ေျပာင္းေရႊ့စိုက္ျပီး (၁၀-၁၄)ရက္အ

ၾကာတြင္ ဖ်န္းရန္။မခူးဆြတ္မီ (၇)ရက္အၾကာတြင္ ဖ်န္းရန္။

သခြား၊ ငရုတ္ ၊ဗူး ၊ ခရမ္း ၊ ရံုးပတီ ၊ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ၾကက္ဟင္းခါး ၊ ေရွာက္သံပုရာ၊ ဖရံု ၊ ပဲေတာင့္ရွည္။               ၁၂-စီစီ ေျပာင္းေရႊ့စိုက္ျပီး(၇)ရက္အၾကာတြင္ဖ်န္းျပီး ေနာက္ထပ္ တစ္ပတ္တစ္

ၾကိမ္ အပင္အား စိုရႊဲေအာင္ဖ်န္းပါ။

ဖရဲသီး၊ သခြားေမႊး၊ သရက္၊ သေဘၤာ၊ နာနတ္၊မာလကာ၊ ေရွာက္၊ လိေမၼာ္၊ ပန္းသီး၊ၾကက္ေမာက္၊ သစ္ေတာ္သီးနွင့္ဒူးရင္း               ၇-စီစီ ေျပာင္းေရႊ့စိုက္ျပီး(၇)ရက္အၾကာတြင္ဖ်န္းျပီး ေနာက္ထပ္ တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းရန္။
             ၁၂-စီစီ ပန္းပြင့္ခ်ိန္နွင့္ခူးဆြတ္ခ်ိန္တြင္ (၂)ပတ္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။
ကြမ္း၊ ဂႏၶမာ၊ ႏွင္းဆီ၊ ေမျမိဳ့၊ သစၥပန္း၊ သစ္ခြအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရြက္လွနွင့္အလွစိုက္အပင္မ်ား။               ၇-စီစီ စိုုက္ခင္းအဆင့္ တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။
             ၁၂-စီစီ စိုုက္ခင္းတြင္(၂)ပတ္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းရန္။
စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊၀ါ ၊ ၾကံ              ၁၂-စီစီ ပ်ိဳးပင္အဆင့္၊ပင္ပြားထြက္ခ်ိန္နွင့္ပန္းပြင့္ခ်ိန္တို့တြင္တစ္ၾကိမ္စီဖ်န္းရန္