ကယ္လ္ဆီဆမ္ ၂၀၂၀ ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

ကယ္လ္ဆီဆမ္ ၂၀၂၀ ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

Major Elements :                                                 Trace Elemens;

Nitrogen (N) 14% W/V                                         Iron (Fe) 2000 PPM

Maganesium (MgO)3% W/V                                Zinc (Zn) 1500 PPM

Calcim (CaO) 21% W/V                                         Boron (B) 1000 PPM

Copper (Cu) 100 PPM

   CALCIUMTM 2020    ကိုသံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္  အပင္ၾကီးထြားႏႈန္းကုိ  တိုးတက္ေစသည့္အျပင္  ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံ တို႔ တြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ  ေရာဂါျပႆနာမ်ားကုိလည္း တားဆီးကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္။ေရတစ္ဂါလံလ််င္၉-၁၈စီစီေရာစပ္ျပီး ပ်ိဳးခင္းမွခူးဆြတ္ခ်ိန္အထိ တစ္ပါတ္လွ်င္ တစ္ျကိမ္ ဖ်န္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

               အသီးမ်ားၾကံ့ခုိင္ေထာင့္တင္းရန္ သရက္၊ဖရဲ၊ငွက္ေပ်ာ ၊ သေဘၤာ ၊သခြားေမႊး ၊ မာလကာ ၊ ပန္းသီး ၊ လိေမၼာ္ ၊စပ်စ္ ၊ ဒူးရင္းနွင့္စေတာ္ဘယ္ရီတို့တြင္  ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ (၉-၁၈)စီစီေရာစပ္ျပီး  တစ္ပါတ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္  ဖ်န္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဂႏၶမာ ၊ရြက္လွအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ႏွင္းဆီ ၊ သစ္ခြ ၊ သစၥာပန္း ၊ေမျမိဳ႔ပန္း ၊ ပိန္းပန္းနွင့္  အလွစိုက္ပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္  ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ (၁၈-၂၇)စီစီ တစ္ပါတ္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 

အသံုးျပဳရန္ႏႈန္းထား

           သီးနွံ

            ေရာစပ္ရန္

(ေရ၁ဂါလံႏႈန္းထား)

        ေရ၁ဂါလံတြင္

ေရာစပ္ရမည့္ပမဏ

         သံုးစြဲပံု
ေဂၚဖီထုပ္၊ ပန္းမံုလာ၊မံုညွင္း၊ကုိက္လံ ၊ၾကက္သြန္ ၊ကြမ္း၊

 

 

 

 

        ၁၀-၂၀ စီစီ

တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္

ဖ်န္းေပးပါ

ကမ္စီယမ္ ၂၀-၂၀

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာကုိ

သီးသန့္ပက္ဖ်န္းပါ။

(သို့) ပိုးမႊားေရာဂါ

ကာကြယ္ေဆးမ်ားျဖင့္

ေရာစပ္သံုးစြဲနုိင္ပါသည္။

ကယ္ဆီယမ္ ၂၀-၂၀ သည္ အပင္ၾကီးထြားမႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ အပင္မ်ားေပၚတြင္  ျဖစ္တတ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားကုိ ကုစားေပးနိုင္ပါသည္-

 

ရြက္စားဟင္းသီးဟင္းရြက္

 

ရြက္ပုပ္ျခင္း  ၊ အရြက္မ်ား  ၊ ရိုးတံုးမ်ားအတြင္း  အညိဳေရာင္မ်ား  ျဖစ္ေပၚျခင္းနွင့္  အရြက္အဖ်ားမ်ား  ေျခာက္ေသြ့ျခင္း။

 

သီးစားဟင္းသီးဟင္း၇ြက္

သီးပုပ္ ၊  သီးဖ်ားေျခာက္ေသြ့ျခင္းနွင့္  အသီးပံုသ႑ာန္မမွန္ျခင္း။

 

အသီးမ်ား

အသီးေပ်ာ့ပုပ္ျခင္းနွင့္အသီး  အက္ကြဲျခင္း ။

 

ငရုတ္ ၊ခရမ္းသီး ၊ ရံုးပတီသီး ၊ပဲသီးေတာင့္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ဂ်င္း
သရက္ ၊ ငွက္ေပ်ာ ၊သေဘၤာ ၊ မာလကာ ၊ ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး ၊ၾကက္ေမာက္သိး
ဂႏၶမာ ၊နွင္းဆီ ၊ ပိန္းပန္း ၊ သစ္ခြနွင့္အလွစိုက္အပင္မ်ား          ၂၀-၃၀ စီစီ ပန္းမ်ားစတင္ပြင့္ျပိးခ်ိန္တြင္တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္

ေရာ၍ပက္ဖ်န္းနုိင္သည္။

 

ပ်ိဳးခင္း (ဂႏၶာမာ ၊သစ္ခြ ၊နွင္းဆီ )အလွစိုက္အပင္မ်ား             ၃-၅ စီစီ တစ္ပါတ္ျခားတစ္ၾကိမ္ဖ်န္းေပးပါ