Boom Flower ရြက္ျဖန္း ေျမၾသဇာ အရည္ မိတ္ဆက္ပြဲ

Boom Flower ရြက္ျဖန္း ေျမၾသဇာ အရည္ မိတ္ဆက္ပြဲ

မာလာျမိဳင္ကုုမၼဏီလီမိတက္ ၏ ကုုန္ပစၥည္းသစ္ ျဖစ္တဲ့ Boom Flower ရြက္ျဖန္း ေျမၾသဇာ အရည္ မိတ္ဆက္ပြဲကိုု ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန ့ , Summit Park View Hotel တြင္ ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။...
ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ (မလွိဳင္ျမိဳ ့နယ္၊ ေက်ာင္းစုေက်းရြာ)

ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ (မလွိဳင္ျမိဳ ့နယ္၊ ေက်ာင္းစုေက်းရြာ)

၁၁.၁၂.၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ( တနဂၤေႏြ ) ေန ့၊ မလွိဳင္ျမိဳ ့နယ္၊ ေက်ာင္းစုေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေတာင္သူဦးေရ ၁၇၀ မွ တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္သူစိုုက္ခင္းရွင္ အားလံုုးကိုု မာလာျမိဳင္ ကုုမၺဏီလီမိတက္ မွ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။...
စိုုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အထူးေစ်းေရာင္းပြဲ(ဧရာဝတီတိုင္း  က ်ိဳက္လတ္ျမိဳ ့ )

စိုုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အထူးေစ်းေရာင္းပြဲ(ဧရာဝတီတိုင္း က ်ိဳက္လတ္ျမိဳ ့ )

မာလာျမိဳင္ ကုုမၺဏီလီမိတက္ရဲ ့ စိုုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အထူးေစ်းေရာင္းပြဲကိုု ႏိုုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့ ( ၾကာသပေတးေန့) ဧရာဝတီတိုင္း က ်ိဳက္လတ္ျမိဳ ့ တြင္ ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။...