ဟိုက္ပါ – ၅၄

ဟိုက္ပါ – ၅၄

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္   လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ   အပင္ေပါက္ စံုခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္အလိုအထိ   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       အပင္ၾကီးထြားမႈထိန္းသိမ္းရန္ –       အေစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳးေအာင္ျမင္ ရန္ –       ေရာဂါ/ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္ရန္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားနွင့္ ဥစားပင္မ်ား ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း ၊ မံုလာ ၊ အာလူး၊ေျမပဲ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ /နီ ၊ ပီေလာပီနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊ ကန္စြန္းဥ ရြက္စစ္ရင့္ခ်ိန္မွစ၍ အပင္သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၆) ကီလိုဂရမ္ (၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအထြက္တိုးရန္ –       ထြက္ကုန္မ်ား အသံုးခံရန္ –       အနံ႔အရသာေကာင္းမြန္ရန္   သစ္သီးဝလံမ်ား သရက္ ၊ သေဘၤာ၊ ပိႏၷဲ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ ဒူးရင္၊သံပုရာ ၊ လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္သီး၊ မာလကာ ၊ နဂါးေမာက္ ၊   ရြက္စစ္ရင့္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္အလို အထိ (သစ္သီးပင္ၾကီးမ်ားအသီး ခူးျပီးခ်ိန္နွင့္ ကိုင္းပယ္ခ်ိန္ ၾကားနားေနနိုင္သည္)     (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       အပင္ၾကီးထြားမႈ ပံုမွန္ထိမ္းသိမ္းရန္ –       အပြင္႔အသီးမ်ားျပည့္ျဖိဳးေအာင္ျမင္ –       ရန္ –       သီးနွံအရည္အေသြး တိုးတက္ရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား၊သခြားေမႊး ၊ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုလာ ၊ မံုညွင္း ၊ ကိုက္လန္ ၊ ဆလတ္၊ ၾကက္ဟင္းခါး ၊ ကြမ္း ရြက္စစ္ ရင့္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္ အလိုအထိ (၅၀) ဂရမ္နွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၄)ၾကိမ္ မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အပင္ၾကီးထြားမႈ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ –       အပြင့္အသီးမ်ား အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္ –       ေရာဂါပိုးမႊား ဒဏ္ခံနိုင္ရန္ ပန္းမန္နွင့္ အရိပ္ရပင္မ်ား ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ စံပယ္ ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ၊ ရြက္လွ ၊ အုန္းမႊား ၊ ေက်ာက္ခက္ ၊ ပင္လယ္ကဗြီး ၊ ထန္း ၊ ငွက္ေပ်ာပေဒသာ ရြက္စစ္မ်ားရင့္ခ်ိန္မွစ၍ အပင္သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၆) ကီလိုဂရမ္ (၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       မ်က္စိပသာဒတြင္ လွပၾကံ႔ခိုင္ေနရန္ –       သက္တမ္းၾကာရွည္စြာရွင္သန္ရန္ –       ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအၾကိမ္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ရန္...
ဟိုက္ပါ – ၆၇

ဟိုက္ပါ – ၆၇

သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္ လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီ စိမ္း၊မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ မူမွန္ရြက္ (၂) ရြက္ရင့္ ခ်ိန္မွစ၍ရိတ္သိမ္းရန္ (၃) ပတ္အလိုအထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳးရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ခရမ္းခ်ဥ္၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ ၊ ၾကက္ဟင္းခါး၊ ကိုက္လန္  ၊ ကြမ္း မူမွန္ရြက္(၂)ရင့္ခ်ိန္မွစ၍ေနာက္ဆံုး အပြင့္ အသီးဆြတ္ခူးရန္(၃) ပတ္အလိုအထိ (ပန္း ပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အပြင့္အသီးၾကီးမားရန္ –       အရည္အေသြးျမင့္မားရန္ –       ၾကာရွည္အထားခံရန္ သစ္သီးဝလံမ်ား သရက္ ၊ သေဘၤာ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ မာလကာ ၊ ပိႏၷဲ ၊ဒူးရင္း၊ ပန္းသီး ၊လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္၊ နဂါးေမာက္ ၊ေကာ္ဖီ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ (၁) လအလိုမွေနာက္ဆံုးအပြင့္အသီး ဆြတ္ခူးရန္ (၃) ပတ္အလိုအထိ(ပန္းပြင့္ ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ) (၁) ဂရမ္မွ (၄) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အပြင့္အသီးၾကီးမားရန္ –       အရည္အေသြးျမင့္မားရန္ –       ၾကာရွည္အထားခံရန္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပင္မ်ား ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း၊ မုန္လာ ၊ အာလူး ၊ ေျမပဲ ၊ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ ၊ပီေလာပီနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊ ကန္စြန္းဥ မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွအပင္သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ (၁) ဂရမ္မွ (၄) ကီလို ဂရမ္(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       ကုန္ၾကမ္းအထြက္တိုးရန္ –       အျမစ္ ၊ ဥၾကီးမားျပီး         တာရွည္ခံရန္ –       အရည္အေသြးျမင့္မားရန္ ပန္းမန္မ်ား ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ရြက္လွ ၊ အုန္းမႊား ၊ ေက်ာက္ခက္ ၊ ပင္လယ္ကဗၸီး ၊ ထန္း ၊ငွက္ေပ်ာပေဒသာ မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွအပင္သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ (၁) ဂရမ္မွ (၄) ကီလိုဂရမ္(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အပင္ေတာင့္တင္းသန္မာ         ရန္ –       အေရာင္တက္ျပီးေဝဆာ         ရန္ –     ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရန္...
ဟိုက္ပါအန္ပီေက

ဟိုက္ပါအန္ပီေက

သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္   လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ   အပင္ေပါက္စံုခ်ိန္မွဆြတ္ခူး ရန္ (၂) ပတ္အလိုအထိ   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       အပင္ၾကီးထြားမႈ –       ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ –      အေစ့အဆံမ်ား ၊         ျဖည့္ျဖိဳး ေအာင္ျမင္ရန္ –       ေရာဂါ/ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္          ရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ၊ ကိုက္လန္ ၊ဆလတ္ ၊ ၾကက္ဟင္းခါး ၊ကြမ္း   မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္ အလိုအထိ   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       အပင္ၾကီးထြားမႈ         ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ –       အပြင့္အသီးမ်ား ျပည့္ျဖိဳး ေအာင္ျမင္ရန္ –       ေရာဂါ/ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္          ရန္   သစ္သီးဝလံမ်ား သရက္ ၊ သေဘၤာ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ ဒူးရင္း၊ ပိႏၷဲ ၊ မာလကာ ၊ သံပုရာ ၊လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္ ၊ နဂါးေမာက္ ၊   မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္အလို အထိ(သစ္သီးပင္ၾကီး)မ်ား အသီးခူးျပီးခ်ိန္နွင့္ ကိုင္း ပယ္ခ်ိန္ၾကားနားေနနိုင္ သည္။     (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       အပင္ၾကီးထြားမႈ          ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ –       အပြင့္အသီးမ်ားျပည့္ ျဖိဳး ေအာင္ျမင္ရန္ –       ေရာဂါ/ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္         ရန္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပင္မ်ား ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း၊ မုန္လာ ၊ အာလူး ၊ ေျမပဲ ၊ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ ၊ ပီေလာပီနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊ ကန္စြန္းဥ   မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွဆြတ္ ခူးရန္အပင္ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအထြက္တိုးရန္ –       ထြက္ကုန္မ်ားအသံုးခံရန္ –     အနံ႔အရသာေကာင္းမြန္ရန္ ပန္းမန္မ်ား ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ရြက္လွ ၊ အုန္းမႊား ၊ ေက်ာက္ခက္ ၊ ပင္လယ္ကဗၸီး ၊ ထန္း ၊ ငွက္ေပ်ာပေဒသာ   မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွ၍ အပင္သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –      မ်က္စိပသာဒတြင္လွပ ေသာ ၾကံ့ခိုင္ေနရန္...
ဟိုက္ပါပီေက

ဟိုက္ပါပီေက

သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္ လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ ပန္းပြင့္ရန္ (၂) ပတ္အလိုမွရင့္မွည့္ရန္ (၁) ပတ္အလိုထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္း မဖ်န္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အေစ့အဆံမ်ား ရန္ –       အေလးခ်ိန္တိုး         ရန္ –       အရည္အေသြးျမင့္         ရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ ၾကက္ဟင္းခါး ပန္းပြင့္ရန္ (၂) ပတ္အလိုမွရင့္မွည့္ရန္(၁) ပတ္အလိုထိ(ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမဖ်န္း ရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       ပြင့္သီးခ်ိန္ေစာရန္ –       အပြင့္အသီးလွပၾကံ႕ခို          င္ရန္ –       အရည္အေသြးျမင့္ရန္ သစ္သီးဝလံမ်ား သရက္ ၊ ဒူးရင္း ၊ ပိႏၷဲ ၊သေဘၤာ ၊ မာလကာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္ ၊ ပန္းသီး ၊ နဂါးေမာက္ ၊ သစ္ေတာ္သီး ပန္းဖူးမထြက္မီ (၂) ပတ္အလိုမွ မခူးဆြတ္မီ (၁) ပတ္အလိုထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမဖ်န္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အပြင့္အသီးတိုးရန္ –       အေလးခ်ိန္ျပည့္ျဖိဳး         ရန္ –       လွပေတာက္ေျပာင္ရန္ –       တာရွည္အထားခံရန္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပင္မ်ား ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း၊ေကာ္ဖီ ၊ မူမွန္ရြက္ထြက္ျပီး (၂) ပတ္စတင္၍ အပင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       ကုန္ၾကမ္းအထြက္တိုး          ရန္ –       အနၤ႔အရသာတာရွည္ခံ           ရန္ –       အရည္အေသြးျမင့္ရန္ ဥစားပင္မ်ား မံုလာဥ ၊ အာလူး ၊ ပီေလာနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ဥမခ်မီ (၂) ပတ္အလိုမွေနာက္ဆံုးတူးေဖာ္ရန္ (၁)ပတ္အလိုအထိ (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အျမစ္ ၊ ဥၾကီးထြားရန္ –       အေလးခ်ိန္တိုးရန္ –       ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံ         နိုင္ရန္ ပန္းမန္မ်ား ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ၊စပယ္ ၊ ဇြန္၊ေဒလီယာ ၊ သစ္ေတာ္သီး ပန္းဖူးမထြက္မီ (၂) ပတ္အလိုမွ မခူးဆြတ္မီ(၁)ပတ္လိုထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမဖ်န္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အပြင့္အသီးတိုးရန္ –       အေလးခ်ိန္ျပည့္ျဖိဳး         ရန္ –       လွပေတာက္ေျပာင္ရန္ –       တာရွည္အထားခံရန္...
ဟိုက္ပါပိုတက္ (ရွ္)

ဟိုက္ပါပိုတက္ (ရွ္)

သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္ လယ္ယာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ သေႏၶေအာင္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္ (၁၅) ရက္ အလိုအထိ မႈိကပ္ခ်ိန္ ၊ သီးပြင့္ခ်ိန္မွ ၊ ရင့္မွည့္ခ်ိန္ထိ ပက္ဖ်န္းပါ။ –       ပြင့္သီးခ်ိန္ေစာရန္ –   အေစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳး              ရန္ –    အရည္အေသြးျမင့္မား         ရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ ၊ ဆလတ္ ၊ ကိုက္လန္ ၊ ၾကက္ဟင္းခါး သေႏၶေအာင္ခ်ိန္မွဆြတ္ခူးခ်ိန္ (၁၅) ရက္အလိုအထိ (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄ ) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –     ပြင့္သီးခ်ိန္ေစာရန္ –    အေစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳး            ရန္ –     အရည္အေသြးျမင့္မား          ရန္ သစ္သီးဝလံမ်ား သရက္ ၊ သေဘၤာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ မာလကာ ၊ ပိႏၷဲ ၊ ဒူးရင္း ၊ ပန္းသီး ၊စပ်စ္သီး ၊ နဂါးေမာက္ ၊လိေမၼာ္ ပန္းဖူးမထြက္မီ (၁) ပတ္အလိုမွ ေနာက္ဆံုး ဆြတ္ခူးရန္(၁) ပတ္အလိုအထိ (၁) ကီလိုဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္(၈) ၾကိမ္မွ (၁၆) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –     ပြင့္သီးခ်ိန္ေစာရန္ –    အပြင့္အသီးအရည္အေသြးျမင့္မားရန္ –     ၾကာရွည္အထားခံရန္ ဥစားပင္မ်ား မံုလာဥ ၊အာလူး၊ၾကက္ဥ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ /နီပီေလာဥ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊ ကန္စြန္းဥ ဥမခ်မီ (၂) ပတ္အလိုမွေနာက္ဆံုးတူးေဖာ္ရန္ (၁) ပတ္အလို (၁) ကီလိုဂရမ္မွ (၁.၅) ကီလိုဂရမ္(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –      ဥၾကီးထြားရန္အရည္        အေသြးေကာင္းမြန္ရန္ –      အေလးခ်ိန္ျမင့္မားေစ         ရန္ ပန္းမန္မ်ား ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ စံပယ္ ၊ သစ္ခြပိန္းပန္း ၊ ရြက္လွ ၊ အုန္းမႊား ၊ ေက်ာက္ခက္ ၊ ပင္လယ္ကဗြီး၊ ထန္း ၊ ငွက္ေပ်ာပေဒသာ အရြက္ရင့္နွစ္ဆင့္ ထြက္ျပီးေနာက္ပိုင္း (၁) ကီလိုဂရမ္မွ (၁.၅)ကီလိုဂရမ္ (၆) ၾကိမ္မွ (၁၂)ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ -အရြက္အခက္မ်ား ေတာင့္      တင္းသန္စြမ္းျပီး၊ အေရာင္အေသြးေတာက္ပမႈရွိေစ          ရန္   သရက္ – ေရ (၁) လီတာတြင္ (၂၀) ဂရမ္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္ျပီး ၊ ပြင့္ဖူးစထြက္ခ်ိန္တြင္ ပက္ဖ်န္းပါက အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္နိုင္ပါသည္။ သတိျပဳရန္ – (နႈန္းထားျမင့္ပါက...
ဟိုက္ပါ စေတာင္း

ဟိုက္ပါ စေတာင္း

သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ တစ္ဧက နႈန္းထား သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ လယ္ယာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ နွမ္း ၊ေျမပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲနွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ၾကံ ၊ ဝါ။   (၁) ကီလိုဂရမ္ (၂) ကီလိုဂရမ္ (၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္   မိႈကပ္ခ်ိန္ ၊ သီးပြင့္ခ်ိန္မွ ရင့္မွည့္ခ်ိန္ ထိပက္ဖ်န္းပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ မံုလာထုပ္ ၊ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ မံုညင္း ၊ ဆလတ္ ၊ ကိုက္လန္ ၊ မံုလာဥ ၊ ဘူး ၊ ၾကက္ဟင္းခါး ၊ဖရဲ ၊ သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ကြမ္း ၊   (၁) ကီလိုဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္ (၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္   ဖူးပြင့္ခါနီမွ အသီးဥရင့္မွည့္ခ်ိန္ထိ ပက္ဖ်န္းပါ။ သစ္သီးဝလံမ်ား သေဘာၤ ၊ လိေမၼာ္ ၊ သံပုရာ ၊ ေရွာက္ ၊ ပန္းသီး ၊ သစ္ေတာ္ ၊ သရက္ ၊ ဒူးရင္း နွင့္ နွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး   (၂) ကီလိုဂရမ္မွ (၄) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္   ဖူးပြင့္ခါနီမွ အသီးဥရင့္မွည့္ခ်ိန္ထိ ပက္ဖ်န္းပါ။ ပန္းမန္မ်ား ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစ္ခြ ၊ သစၥာပန္း ၊ ပိန္းပန္း ၊ ရြက္လွမ်ားနွင့္ အလွစိုက္ အပင္မ်ား။   (၁) ကီလိုဂရမ္ မွ (၃) ကီလိုရမ္ (၂) ၾကိမ္မွ (၆) ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းရန္   ပင္ပ်ိဳျဖစ္ခ်ိန္မွ ရိတ္သိမ္းရင့္မွည့္ခ်ိန္ ထိပက္ဖ်န္းပါ။              Hyper Strong အရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ 15 :5:40 + TE သည္ ပိုတက္ဆီယမ္ဓါတ္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ျပီး အျခားဓါတ္မ်ားနွင့္ အခ်ိဳးက် စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ထားသည္။ သီးနွံပင္အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။              Hyper Strong အရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စားသံုးသီးနွံမ်ားကို အျမစ္ပြားကာ စြဲကပ္အားေကာင္းေစျခင္း ၊ ပန္းမ်ားပြင့္ျပီး ပြင့္သမွ် အသီးတင္ေစသည္။ စပါး ၊ ဆီထြက္သီးနွံအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံနွင့္ပန္းမန္မ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္အထြက္နႈန္းသိသာစြာ တုိးတက္ ေစပါ မည္။ သီးလံုးနွင့္ ဥပံုသ႑န္မွန္ျခင္း ၊ အလံုးၾကီးထြားျခင္း ၊ အရသာေကာင္းျခင္း ၊အပြင့္ၾကီးထြား အေရာင္ေတာက္ေျပာင္ျခင္း ၊...