အမ္-ဒရိုဂ်င္ ၂၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္-ဒရိုဂ်င္ ၂၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း                    ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ေဆး (၁၅ – ၂၀) ဂရမ္ႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္သံုးစြဲပါ။   သီးနွံမ်ား   ေရာဂါမ်ား   နႈန္းထား ဂရမ္ / ဧက စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ ဘက္တီးရီးယား ၊ ရြက္စင္းေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ ၆၀၀ – ၇၅၀   ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ေျမပဲ   ဘက္တီးရီးယားပင္ညိွဳးေရာဂါ ၊ ျဖဴေစရီယမ္ပင္ညိွဳးေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀ ဖရဲ ၊ သခြား ၊ သခြားေမႊး ေထာင့္ကြက္လက္မဲေရာဂါ ၊ ျဖဴေစရီယမ္ပင္ညိွဳးေရာဂါ ၆၀၀ – ၇၅၀ ၾကက္သြန္ုျဖဴ / နီ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ဘက္တီးရီးယားေပ်ာ့ပုပ္ေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀   ေဆးရြက္ၾကီး   ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားပင္ညွိဳးေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀ သစ္သီးဝလံ ၊ ပန္းမန္ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားေပ်ာ့ပုပ္ေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀ ဝါ ေထာင့္ကြက္လက္မဲေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ငွက္ေပ်ာ   ကင္ကာေရာဂါ ၊ အေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀ ေဆးဖ်န္းျပီး(၁၄)ရက္ေက်ာ္လြန္မွသာ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။ သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာအရ...
အမ္-ထရစ္ ၈၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္-ထရစ္ ၈၀ % ဒဗလ်ဴပီ

ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ (ေရ (၄) ဂါလံဝင္ေဆးဖ်န္းတစ္ပံုးလွ်င္ (၅၀ – ၁၅၀) ဂရမ္နႈန္း)   သီးနွံအမည္   ေရာဂါ   ႏႈန္းထား (ဂရမ္ / ဧက) ပဲမ်ိဳးစံု အျမစ္ပုပ္ ၊ ပင္ေျခပုတ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ကုလားပဲ ခါးရိ ၊ပင္ညိွဳး ၅၀၀ – ၈၀၀ ပန္းသီး ရြက္ညိဳေျပာက္ ၁၀၀၀- ၁၅၀၀ ေျပာင္း ပင္စည္ပုပ္ ၊ အျမစ္ပုတ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ သရက္ ဘက္တီးရီးယား ေရာင္မညီကြက္ၾကား ၁၀၀၀ – ၁၅၀၀ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ကင္ကာ ၁၀၀၀ – ၁၅၀၀ ဒူးရင္း ကင္ကာ ၊ အျမစ္ပုပ္ ၁၀၀၀ – ၁၅၀၀ ငရုတ္ ၊အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ေနွာင္းပင္နာက် ၊ ခါးရိ ၊ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ ၊ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ နာနတ္ ပင္စည္ပုပ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ၾကက္သြန္ ၊ ၾကက္သြန္ေတာက္တဲ့ျမီး ၅၀၀ – ၈၀၀ စပ်စ္ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ ၅၀၀ – ၈၀၀ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ဘက္တီးရီးယားေလာင္းမဲ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ေဆးဖ်န္းျပီးေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ရက္ (၇ – ၁၄)...
အမ္-ကိုဆိုက္ ၇၇ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္-ကိုဆိုက္ ၇၇ % ဒဗလ်ဴပီ

ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ။   သီးနွံ   ေရာဂါအမည္   အသံုးျပဳရမည့္ ႏႈန္းထား   မွတ္ခ်က္   ေရွာက္ ၊ သံုပရာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ လိေမၼာ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား   အရြက္ ၊ အကိုင္း ၊ အဖူး ၊ ေလာင္မဲ၊ အေစးထြက္ အစက္ေပ်ာက္ ၊ အညိဳေရာင္ အပင္ပုပ္ ၊ အက္ကြဲေျခာက္ေသေရာဂါ ။   တစ္ဧကလွ်င္ ၉၀၀ ဂရမ္မွ ၅.၅ ကီလို   အရြက္ေၾကြခ်ိန္ ၊ ရြက္နုထြက္ခ်ိန္္ ၊ အဖူးအပြင့္မထြက္မီနွင့္ထြက္ျပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖ်န္းနိုင္သည္။   စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ ၊ ဘာလီ   ရြက္ေျပာက္ ၊ ပင္နာေလာင္မဲ ေရာဂါမ်ား ၊ ရြက္ေျခာက္ ၊ ရိုးမဲဆစ္ျပဳတ္ ၊ ဂုတ္က်ိဳး ၊ သံေခ်းတက္ ၊ပင္ညိွဳးေရာဂါ   တစ္ဧကလွ်င္ ၆၈၀ ဂရမ္မွ ၂.၃ ကီလို စိုက္ျပီး ၃၅ မွ ၄၀ ရက္ (သို႔) ေရာဂါ စေတြ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ စဖ်န္းပါ။ ၁၀ ရက္ ၊ ၁၄ ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ ဖ်န္းပါ။   စပ်စ္ ၊ သေဘၤာ ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ   ရြက္ေျပာက္နွင့္ အရြက္ေလာင္မဲေရာဂါ၊ ရြက္ေျခာက္သီးနာပုတ္ေရာဂါ ၊ သံေခ်းေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ   တစ္ဧကလွ်င္ ၁ ကီလိုမွ ၄.၅ ကီလို   မိုးရာသီတြင္ ၇ ရက္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။ အပြင့္မပြင့္မီ အခ်ိန္ ၊ ခူးဆြတ္ျပီးခ်ိန္ အရြက္ေၾကြခ်ိန္ ေရာက္သည္အထိ ၃ ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။   ပန္းသီး ၊ ေထာပတ္သီး ၊ ငွက္ေပ်ာသီး ၊ ကိုကိုး ၊ ေကာ္ဖီ ၊ သရက္သီး ၊ မက္မံုသီး ၊ ဆီးသီး၊ သစ္ေတာ္သီး ၊ မာလကာသီး ၊ ၾသဇာသီး   မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ပင္စည္ကိုင္း ၊ အက္ကြဲေျခာက္ ၊ ပင္ရင့္ပုပ္ အနာကြဲ ၊ အသီးမဲ ၊ အသီးပုပ္္၊ သံေခ်းတက္ ၊ ဘက္တီးရီးယား ၊ ေလာင္မဲေရာဂါ ၊ ေဒါင္းျမီးကြက္ အသီးဖု ၊ အရြက္တြန္႔ေရာဂါ       တစ္ဧကလွ်င္ ၁ကီလိုမွ ၇.၃ ကီလို     ပန္းသီးအဝါမ်ိဳးမ်ားတြင္ အေရာင္ပ်က္ေစသျဖင့္ ခူးဆြတ္ျပီးမွဖ်န္းပါ။အညႊန္႔အဖူးမ်ား ေငြေရာင္မွ အစိမ္းေရာင္သို႔မေျပာင္းမီ ဖ်န္းပါ။ အသီးတင္ခ်ိန္မွ ခူးဆြတ္ခ်ိန္ထိ ၁ လ တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။   ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ေဂၚဖီ ၊ဖရဲ ၊ သခြါးေမႊး ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ / နီ ၊ ေဆးရြက္ၾကီး ၊ သနပ္ဖက္ ၊ ကြမ္း   မႈိနွင့္ဘက္တီးရီးယားေလာင္မဲေရာဂါ ၊ အရြက္အစက္ေျပာက္ အရြက္ေျခာက္မွဲ႔စြန္းေရာဂါ ၊ သံေခ်းျဖဴေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယား အသီးနာကြက္ေရာဂါ ၊ ရိုးမဲဆစ္ျပဳတ္ ၊ ဂုတ္က်ိဳး ၊ ရြက္ျပဳတ္     တစ္ဧကလွ်င္ ၄၅၀ ဂရမ္မွ ၂ ကီလို     ပ်ိဳးခင္းမွေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ျပီး အပင္အျမစ္စြဲခ်ိန္တြင္ စတင္ဖ်န္းပါ။ ၾကက္သြန္တြင္ အပင္အျမစ္ ၄” ၆ “ အျမင့္ရွိခ်ိန္ စဖ်န္းပါ။...