ေနရြက္ေလွ ဇင့္

ေနရြက္ေလွ ဇင့္

  ဇင့္ဖာလ္ဖိတ္  ( ZnSO4,7H2O ) သံုးစြဲရန္အညႊန္း စဥ္ သီးနွံ  ဓါတ္ေျမၾသဇာ  ထည့္သြန္းခ်ိန္ ၁ ဧကႏႈန္းထား (၁)    လယ္ယာသီးနွံစပါး ၊ ေျပာင္း ၊ဂ်ံဳ  ပ်ိဳးခင္း  ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္  မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ျခင္း  (၂-တင္း)  ၁၂ ပိႆာ  ၁၅ ပိႆာ  ၃၀ က်ပ္သား (၂)     ပဲမ်ိဳးစံု၊မတ္ပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ပဲပုတ္ ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္ ၁၅ ပိႆာ   (၃)     ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေဂၚဖီထုပ္ ၊ ဘရိုကုိလီပန္းေဂၚဖီ ၊ အာလူး၊ငရုတ္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္   ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္ ၁၅ ပိႆာ   (၄)   ဥယ်ာဥ္ ျခံ သီးနွံ သံပုရာ ၊ က်ြဲေကာ ၊ေရွာက္ ၊ လိေမၼာ္ ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္ ၃၀ ပိႆာ     မွတ္ခ်က္ (၁)   အပင္ဆစ္ၾကားတိုျပီး  အပင္ပုျခင္း ၊ ပင္စည္ထိပ္တြင္ ရြက္နုထြက္ျခင္း ၊  အရြက္မ်ားေသးသြယ္ျခင္း  ၊        ရြက္ျပားရြက္လိပ္ျပီး  အျဖဴေရာင္ေျပာင္းျခင္း ၊  အပင္ေသဆံုးျခင္းမ်ား  ျဖစ္ေပၚ       လာမႈအား  ကာကြယ္ရန္  သံုးစြဲပါ။ (၂)    ေျမခ်ဥ္ငံကိန္း  ျမင့္ေသာေျမမ်ား   ၾသဂဲနစ္ဓါတ္ၾကြယ္၀ေသာ ေျမမ်ား ၊  သဲဆန္ျပီး  ေရတိုက္စားခံထားရေသာ  ေျမမ်ား ၊         မီးစံုးဓါတ္လြန္ကဲေသာ ေျမမ်ား ၊  ေျမယာျပဳျပင္ျပီး  ေအာက္ခံေျမထံုးဓါတ္မ်ားေသာေျမမ်ာ တြင္  ႏႈန္းထားပိုမိုသံုးစြဲသင့္ပါသည္။ (၃)   သတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္  ပိုမို၍  လံုး၀သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ ။ (၄)   အျခားသီးနွံမ်ားအတြက္  စိုက္ပ်ိဳးေရး   ပညာရွင္မ်ားနွင့္   ညွိႏိႈင္း ...
ဂ်စ္ဆမ္ ၇၀ %

ဂ်စ္ဆမ္ ၇၀ %

  ဂ်စ္ဆမ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား   ၁။        စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံမ်ားအတြက္  ဒုတိယ  အဓိကလိုအပ္ေသာ  အာဟာရဓါတ္အမ်ားဆံုးပါ၀င္ျခင္း ၂။        အပင္ၾကီးထြားမႈပရိုတင္းဓါတ္၊  အေစ့အဆံေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းျခင္း ၃။        သီးနွံပင္၏ အျမစ္နွင့္  အရြက္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို  လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း ၄။        ပဲမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအတြက္  အထူးအထြက္ေကာင္းေစျခင္း ၅။        စိုက္ခင္းအတြင္း  ေရ၀ပ္ပါက  ေရကို လွ်င္ျမန္စြာစုပ္ယူျပီး   အျမန္ေျခာက္ေစျခင္း ၆။        သီးနွံပင္အတြက္   ေရလိုအပ္လွ်င္   စုပ္ယူထားေသာေရကို   သီးနွံပင္မ်ားအတြက္  လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္   ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း ၇။        သီးနွံပင္မ်ားအတြက္လုိအပ္ေသာ  အာဟာရဓါတ္ကို   ေျဖးေျဖးခ်င္းထုတ္ေပးျခင္း ၈။        စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ  အသံုးျပဳနုိင္ျခင္း ၉။        သီးနွံအထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ျပီး   ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ႔သံုးရျခင္း ၁၀။      စိုက္ပ်ိဳးသူအတြက္   ကုန္က်မႈသက္သာျခငး္ ၁၁။      ဆားေပါက္ေျမမ်ား  အထူးသျဖင့္ (ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း)တြင္  အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္  အက်ိဳးမ်ားေစျခင္း ၁၂။      စပါးစုိက္ခင္းမ်ား၌    ေနာက္ဆံုးထယ္ေရးျပင္ခ်ိန္တြင္   ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္  နီမတုတ္ေရာဂါနွင့္ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပင္ေျခပုပ္ေရာဂါက်ေရာက္မႈကို              တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း ၁၃။      အသီးအပြင့္၀င္ခ်ိန္တြင္  ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္  အပြင့္ေၾကြမႈနည္းပါးျပီး  အသီးပို၍ တင္ေစျခင္း                                      အသံုးျပဳပံု   ၁။         စုိက္ေဘာင္/စိုက္ေျကာင္းမ်ားတြင္  ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ၂။         ေရသြင္းခ်ိန္တြင္လည္း  အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ၃။        ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္တြင္   တစ္ဧကလွ်င္ ၁၀မွ ၂၅ ကီလိုဂရမ္  အသံုးျပဳပါသည္။ ၄။         အသီးပြင့္ခ်ိန္တြင္   တစ္ဧကလွ်င္  ၁၀မွ ၁၂ ကီလိုဂရမ္ အသံုးျပဳပါသည္။  ...
ဂ်စ္ဆမ္ ၉၇ %

ဂ်စ္ဆမ္ ၉၇ %

ဂ်စ္ဆမ္  အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား ၁။        စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံမ်ားအတြက္  ဒုတိယ  အဓိကလိုအပ္ေသာ  အာဟာရဓါတ္အမ်ားဆံုးပါ၀င္ျခင္း ၂။        အပင္ၾကီးထြားမႈပရိုတင္းဓါတ္၊  အေစ့အဆံအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းျခင္း ၃။        သီးနွံပင္၏ အျမစ္နွင့္  အရြက္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို  လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း ၄။        ပဲမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအတြက္  အထူးအထြက္ေကာင္းေစျခင္း ၅။        စိုက္ခင္းအတြင္း  ေရ၀ပ္ပါက  ေရကို လွ်င္ျမန္စြာစုပ္ယူျပီး   အျမန္ေျခာက္ေစျခင္း ၆။        သီးနွံပင္အတြက္   ေရလိုအပ္လွ်င္   စုပ္ယူထားေသာေရကို   သီးနွံပင္မ်ားအတြက္  လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္   ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း ၇။        သီးနွံပင္မ်ားအတြက္လုိအပ္ေသာ  အာဟာရဓါတ္ကို   ေျဖးေျဖးခ်င္းထုတ္ေပးျခင္း ၈။         စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ  အသံုးျပဳနုိင္ျခင္း ၉။        သီးနွံအထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ျပီး   ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့သံုးရျခင္း ၁၀။      စိုက္ပ်ိဳးသူအတြက္   ကုန္က်မႈသက္သာျခငး္ ၁၁။      ဆားေပါက္ေျမမ်ား  အထူးသျဖင့္ (ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း)တြင္  အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္  အက်ိဳးမ်ားေစျခင္း ၁၂။      စပါးစုိက္ခင္းမ်ား၌    ေနာက္ဆံုးထယ္ေရးျပင္ခ်ိန္တြင္   ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္  နီမတုတ္ေရာဂါနွင့္  ဘက္တီးရီး            ယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပင္ေျခပုပ္ေရာဂါက်ေရာက္မႈကို  တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း ၁၃။      အသီးအပြင့္၀င္ခ်ိန္တြင္  ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္  အပြင့္ေၾကြမႈနည္းပါးျပီး  အသီးပို၍ တင္ေစျခင္း   အသံုးျပဳပံု ၁။         စုိက္ေဘာင္/စိုက္ေျကာင္းမ်ားတြင္  ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ၂။         ေရသြင္းခ်ိန္တြင္လည္း  အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ၃။        ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္တြင္   တစ္ဧကလွ်င္ ၁၀ မွ ၂၅ ကီလိုဂရမ္  အသံုးျပဳပါသည္။ ၄။        အသီးပြင့္ခ်ိန္တြင္   တစ္ဧကလွ်င္  ၁၀မွ ၁၂ ကီလိုဂရမ္...