ဟိုင္းအန္ေက စပါးအထူး ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

ဟိုင္းအန္ေက စပါးအထူး ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

 

သီးနွံအမည္

 

သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္

             ႏႈန္းထား             ျခားနားခ်ိန္
   တစ္ဧက   ေရတစ္ဂါလံ ၾကီးထြားမႈအဆင့္
 

(၁)အေစ့အဆံပင္မ်ားစပါး၊ေျပာင္း၊ဂ်ံဳ၊

ပဲတီစိမ္း၊မတ္ပဲ၊ေျမပဲ၊နွမ္း၊ေနျကာ

 

ရြက္သစ္ထြက္ခ်ိန္မွ

ပြင့္ဖူးမစတင္မီ

၁.၅လီတာ  

၁၅-စီစီ

 

တစ္ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္

ပ်ိဳးခင္း
စိုက္ခင္း
(၂)အပြင့္အသီးသံုးရာသီပင္မ်ား၊

ဂႏၶမာ၊သစၥာပန္း၊ေဒလီယာ၊သခြားေမႊး၊

ပန္းေဂၚဖီ၊ဘရိုကုိလီ၊ခရမ္း၊ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊

ခရမ္းခ်ဥ္၊ဗူး၊ရံုးပတီ

 

(၂)ပတ္သားမွ

ပြင့္ဖူးမစတင္မီ

 

၂-လီတာ

 

၁၅-စီစီ

 

၁၀ ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္

(၃)အပြင့္အသီးသံုးနွစ္ရွည္ပင္မ်ား စပယ္၊ဇြန္၊သစ္ခြ၊နွင္းဆီ၊ပိန္းပန္း၊သေဘာၤ၊

မာလကာ၊ပိႏဲၷ၊ေရွာက္၊သစ္ေတာ္သီး၊ပန္းသီး၊

သရက္၊နဂါးေမာက္

 

ပ်ိဳးခင္းနွင့္

အပင္ငယ္စဥ္

 

၁-လီတာ

 

၈-စီစီ

၁ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္

(၄)ဟင္းရြက္ပင္မ်ား

မံုညင္း၊ေဂၚဖီထုပ္၊မံုညင္းထုပ္၊ကိုက္လံ၊ဆလပ္၊

ၾကက္သြန္မိတ္၊နံနံ၊ပင္စိမ္း

၂ပတ္သားမွ

ဆြတ္ခူးရန္

(၁၀)ရက္အလုိ

 

၁.၅လီတာ

 

၁၅-စီစီ

(၄)ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္စိုက္ျပီး(၂)ပတ္

အထိေဆးႏႈန္းေလ်ွာ့(၂)ပတ္အေက်ာ္က ေဆးႏႈန္းတိုးပါ၊

(၅)စက္မႈကုန္ၾကမ္းပင္မ်ား

ရာဘာ၊ဆီအုန္း

 ပ်ိဳးခင္းနွင့္

အပင္ငယ္စဥ္

၀.၅လီတာ ၈-စီစီ ၁ ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္