ဟိုင္းပီေက စပါးအထူး ရြက္ဖ်န္းအားေဆး (HI-PK)

ဟိုင္းပီေက စပါးအထူး ရြက္ဖ်န္းအားေဆး (HI-PK)

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

(ေရတစ္ဂါလံလ်ွင္ ၁၀-၁၅စီစီႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္ျပီး ပက္ဖ်န္းပါ။မေဖ်ာ္စပ္မီ ေဆးပုလင္းကုိ ေသခ်ာစြာလႈပ္ျပီးသံုးစြဲပါ)

       သီးနွံအမည္   သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္  တစ္ဧကႏႈန္းထား ျခားနားခ်ိန္
လယ္ယာသီးနွံ

စပါး၊ေျပာင္း၊ဂ်ံဳ၊ပဲတီစိမ္း၊မတ္ပဲ၊ကုလားပဲ၊

ဘိုကိတ္၊ေျမပဲ၊နွမ္းေနၾကာ

ပန္းပြင့္ရန္(၂)ပတ္အလိုမွရင့္မွည့္ရန္(၁)ပတ္

အလိုအထိ(ပန္းပြင့္ခ်ိန္မွလြဲ၍နံနက္ပိုင္းဖ်န္းပါ)

၂.၃-လီတာ

(၂)ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား  သခြား၊သခြားေမႊး၊ဖရဲ၊ပန္းေဂၚဖီ၊ဘရိုကုိလီ၊ခရမ္း၊ခရမ္းခ်ဥ္၊

ငရုတ္၊ပဲေတာင့္ရွည္၊ၾကက္ဟင္းခါး၊ဗူး၊ဖရံု

ပန္းဖူးေပၚရန္(၂)ပတ္အလုိမွမခူးဆြတ္မီ(၁)ပတ္အလုိထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္မွ လြဲ၍ နံနက္ပိုင္းဖ်န္းပါ)

၂.၃-လီတာ

(၂)ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္
ပန္းမန္ပင္မ်ား ဂႏၶမာ၊သစၥာပန္း၊ေမျမိဳ႔ပန္း၊စပယ္၊ႏွင္းဆီ၊ဇြန္၊ဇီဇ၀ါ၊ေဒလီယာ၊

သစ္ခြ၊ပိန္းပန္း

 

ပန္းဖူးေပၚရန္(၂)ပတ္အလုိမွမခူးဆြတ္မီ(၁)ပတ္အလုိထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္မွ လြဲ၍ နံနက္ပိုင္းဖ်န္းပါ)

၂.၃-လီတာ

(၂)ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္
သစ္သီး၀လံ

သရက္၊သေဘာၤ၊မာလကာ၊ဒူးရင္း၊ပိနဲၷ ၊စပ်စ္၊ပန္းသီး၊နဂါးေမာက္၊က်ြဲေကာ၊

လိေမၼာ္၊ေရွာက္၊သံပုရာ

ပန္းဖူးေပၚရန္(၂)ပတ္အလုိမွမခူးဆြတ္မီ(၁)ပတ္အလုိထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္မွ လြဲ၍ နံနက္ပိုင္းဖ်န္းပါ)

၃.၅-လီတာ

(၁)ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္
စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ား

ျကံ၊ဆီအုန္း၊ေကာ္ဖီ၊ကုိကိုး

ပန္းဖူးေပၚရန္(၂)ပတ္အလုိမွမဆြတ္ခူးမီ(၁)ပတ္အလုိထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္မွ လြဲ၍ နံနက္ပိုင္းဖ်န္းပါ)  ၂.၃-လီတာ (၁)ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္
ဥစားပင္မ်ား

မံုလာဥ၊အာလူး၊ပီေလာပီနံ၊ဂ်င္း၊နႏြင္း၊ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီ၊

ကန္စြန္းဥ

ဥမခ်မီ(၂)ပတ္အလိုမွတူးေဖာ္ရန္(၁)ပတ္အလုိအထိ

 

    ၂.၃-လီတာ (၂)ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္