ဟိုက္ပါ – ၆၇

ဟိုက္ပါ – ၆၇

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံအမည္

သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္

တစ္ဧကႏႈန္းထား

ရည္မွန္းခ်က္

လယ္ရာသီးနွံမ်ား

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီ

စိမ္း၊မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊

ေနၾကာ

မူမွန္ရြက္ (၂) ရြက္ရင့္ ခ်ိန္မွစ၍ရိတ္သိမ္းရန္ (၃) ပတ္အလိုအထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈)

ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳးရန္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊

ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ခရမ္းခ်ဥ္၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ ၊

ၾကက္ဟင္းခါး၊ ကိုက္လန္  ၊ ကြမ္း

မူမွန္ရြက္(၂)ရင့္ခ်ိန္မွစ၍ေနာက္ဆံုး

အပြင့္ အသီးဆြတ္ခူးရန္(၃) ပတ္အလိုအထိ (ပန္း

ပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ)

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈)

ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အပြင့္အသီးၾကီးမားရန္

–       အရည္အေသြးျမင့္မားရန္

–       ၾကာရွည္အထားခံရန္

သစ္သီးဝလံမ်ား

သရက္ ၊ သေဘၤာ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ မာလကာ ၊ ပိႏၷဲ ၊ဒူးရင္း၊ ပန္းသီး ၊လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္၊ နဂါးေမာက္ ၊ေကာ္ဖီ

ပန္းပြင့္ခ်ိန္ (၁) လအလိုမွေနာက္ဆံုးအပြင့္အသီး

ဆြတ္ခူးရန္ (၃) ပတ္အလိုအထိ(ပန္းပြင့္

ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ)

(၁) ဂရမ္မွ (၄) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈)

ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အပြင့္အသီးၾကီးမားရန္

–       အရည္အေသြးျမင့္မားရန္

–       ၾကာရွည္အထားခံရန္

စက္မႈကုန္ၾကမ္းပင္မ်ား

ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း၊

မုန္လာ ၊ အာလူး ၊ ေျမပဲ ၊

ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ

၊ပီေလာပီနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊

ကန္စြန္းဥ

မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွအပင္သက္တမ္း

တစ္ေလွ်ာက္

(၁) ဂရမ္မွ (၄) ကီလို

ဂရမ္(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂)

ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       ကုန္ၾကမ္းအထြက္တိုးရန္

–       အျမစ္ ၊ ဥၾကီးမားျပီး

        တာရွည္ခံရန္

–       အရည္အေသြးျမင့္မားရန္

ပန္းမန္မ်ား

ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ရြက္လွ ၊

အုန္းမႊား ၊

ေက်ာက္ခက္ ၊

ပင္လယ္ကဗၸီး ၊

ထန္း ၊ငွက္ေပ်ာပေဒသာ

မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွအပင္သက္တမ္း

တစ္ေလွ်ာက္

(၁) ဂရမ္မွ (၄) ကီလိုဂရမ္(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂)

ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အပင္ေတာင့္တင္းသန္မာ

        ရန္

–       အေရာင္တက္ျပီးေဝဆာ

        ရန္

–     ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရန္