ဟိုက္ပါဟီးရိုး

ဟိုက္ပါဟီးရိုး
သီးနွံ ေရ ၁ ဂါလံတြင္
ေရာစပ္ရန္
ေဆးရည္
     သံုးစြဲနည္း
စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ဝါ ၊ဆီထြက္သီးနွံ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု။          ၃-၅ စီစီ မ်ိဳးေစ့ကို ၂၄ နာရီၾကာစိမ္ရန္ ၊ပ်ိဳးႀကဲျပီး(သို႔)ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ျပီး ၃၀-၃၅ ရက္တြင္ (၁)ၾကိမ္

၆၀ – ၇၅ ရက္တြင္ (၁) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ဥ၊

အျမစ္နွင့္

နွစ္ရွည္သစ္သီးဝလံ

        ၃-၅ စီစီ မ်ိဳးေစ့ကို ၄-၆ နာရီစိမ္စိုက္ရန္ ပ်ိဳးခင္းနွင့္ စိုက္ခင္းနွင့္ စိုက္ခင္းအဆင့္ – တြင္ ၁၀ – ၁၅ ရက္တြင္ (၁)

ၾကိမ္ ၊ အသီးပင္မ်ားအတြက္ ပန္းစပြင့္ခ်ိန္မွ

၇ – ၁၀ ရက္တြင္ (၁) ၾကိမ္ႏႈန္း ပံုမွန္ဖ်န္းရန္။

သစ္ခြ နွင့္ပန္းမန္ပင္မ်ား         ၃-၅ စီစီ အပင္အစို႔အေညွာင့္ထြက္ခ်ိန ေဆးရည္ထဲ၌၂၀ – ၃၀ မိနစ္ ၾကာစိမ္၍စိုက္ပါ။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • မ်ိဳးေစ့စိမ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါက ေပါက္ႏႈန္း (Germination) ေကာင္းကာ အပင္ေပါက္ညီေစျခင္း
  • အျမစ္မ်ားသန္မာျပီး အျမစ္စြဲျမန္ေစျခင္း ျမစ္ပြား (Tailoring) မ်ားေစျခင္း
  • အပင္ေပါက္ (Seeding) ဘဝသက္တမ္းတိုးေစကာ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ခ်ိန္ (Transplantation) တြင္အပင္ေသဆံုးမႈနည္းေစျခင္း
  • အပင္မ်ား၏ ကိုယ္ခံအား (Immunity) ျမင့္ေစျပီး ရာသီဥတု ၊ ပိုးမႊားနွင့္ ေရာဂါဒဏ္မ်ားပို၍ ခံနိုင္ရည္ရွိေစျခင္း
  • ပန္းပြင့္ခ်ိန္ေစာေစျခင္းေၾကာင့္ အသီးတင္ျမန္ကာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေစာေစျခင္း
  • သီးနွံအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစျခင္း ၊ သီးနွံအထြက္တိုးေစျခင္း
  • ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ တြက္ေျခကိုက္ျပီး ဝင္ေငြတိုးေစျခင္း