ဟိုက္ပါစတစ္ကာ

ဟိုက္ပါစတစ္ကာ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

၁။        အသံုးျပဳျခင္း ။    ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေဆးမ်ား၏ အက်ိဳးအာနိသင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ၎ေဆးကို

သံုးစြဲတိုင္း “HYPER STICKER” ကိုမျဖစ္မေနထည့္သံုးပါ။

၂။        အသံုးျပဳနိုင္ေသာ သီးနွံမ်ား ။       ။ စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေနၾကာ ၊ နွမ္း ၊ ပန္းနွမ္း ၊ မတ္ပဲ၊ကုလားပဲ၊

ေျမပဲ ၊ ပဲစင္းငံု ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ စားေတာ္ပဲ ၊ ပဲပုပ္ ၊ ျငဳပ္ ၊ ၾကက္သြန္နီ /ျဖဴ ၊ ခရမ္း ၊ အာလူး ၊

မံုလာထုပ္ ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ မံုညွင္း ၊ ပန္းမံုလာ ၊ ကြမ္း ၊ သံပုရာ ၊ ေရွာက္ ၊ နာနတ္ ၊ လိေမၼာ္ ၊

ဒူးရင္း ၊ မင္းဂြတ္ ၊ ၾကက္ေမာက္ ၊ ေကာ္ဖီ ၊ လက္ဖက္ ၊ သစၥာပန္း ၊ သဇင္ ၊ နွင္းပန္း ၊ နွင္းဆီ ၊

ဂႏၶမာ ၊ ပိန္းပန္း ၊ သစ္ခြ။

၃။        ထည့္ရမည့္ႏႈႈန္းထား ။     ။ ေရ (၄) ဂါလံဝင္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၅) စီစီ နႈန္းသာေရာစပ္

အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

၄။        အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား ။     ။ လက္ရွိသံုးေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေဆးမ်ားသံုးစြဲခ်ိန္တြင္ စိမ့္ဝင္စြဲကပ္

ပ်ံ႕နွံ႔ေဆး ေရာထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ –

  • အပင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားေပၚတြင္ ေဆးပ်ံ႕နွံ႔အား အထူးေကာင္းမြန္ေစသည္။
  • စိမ့္ဝင္ စြဲကပ္ ပ်ံ႕နွံ႔အား ပိုမိုေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆးေလလြင့္မႈနည္းျပီး ၊ အာနိသင္

ပိုမိုတာရွည္ခံေစသည္။

  • သဘာဝအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚသည့္မိုးေရနွင့္ နွင္းေၾကာင့္ ေဆးမ်ား ေလွ်ာက် ဆံုးရႈံးမႈမွ ကာကြယ္ေပး

နိုင္သျဖင့္ ေဆးအာနိသင္ပိုမိုေကာင္းေစသည္။

  • အရြက္ ေထာင္မတ္ျပီး ရြက္ျပားေသးသည့္ သီးနွံမ်ားျဖစ္ေသာ စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ / နီ ၊သစၥာပန္း စသည္တို႔တြင္  မျဖစ္မေန အသံုးျပဳပါ။
  • အရြက္မ်က္နွာျပင္ ေျပာင္ေခ်ာေနသည့္ သီးနွံမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ခြ ၊ သဇင္ ၊ နွင္းပန္း ၊ ပိန္းပန္းနွင့္

ကြမ္းပင္မ်ား စသည္တို႔တြင္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳပါ။