အမ္-ဒရိုဂ်င္ ၂၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္-ဒရိုဂ်င္ ၂၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း                    ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ေဆး (၁၅ – ၂၀) ဂရမ္ႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္သံုးစြဲပါ။

  သီးနွံမ်ား   ေရာဂါမ်ား   နႈန္းထား ဂရမ္ / ဧက
စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ ဘက္တီးရီးယား ၊ ရြက္စင္းေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ ၆၀၀ – ၇၅၀
  ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ေျမပဲ   ဘက္တီးရီးယားပင္ညိွဳးေရာဂါ ၊ ျဖဴေစရီယမ္ပင္ညိွဳးေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀
ဖရဲ ၊ သခြား ၊ သခြားေမႊး ေထာင့္ကြက္လက္မဲေရာဂါ ၊ ျဖဴေစရီယမ္ပင္ညိွဳးေရာဂါ ၆၀၀ – ၇၅၀
ၾကက္သြန္ုျဖဴ / နီ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ဘက္တီးရီးယားေပ်ာ့ပုပ္ေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀
  ေဆးရြက္ၾကီး   ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားပင္ညွိဳးေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀
သစ္သီးဝလံ ၊ ပန္းမန္ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယားေပ်ာ့ပုပ္ေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀
ဝါ ေထာင့္ကြက္လက္မဲေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀
ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ငွက္ေပ်ာ   ကင္ကာေရာဂါ ၊ အေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ   ၆၀၀ – ၇၅၀

ေဆးဖ်န္းျပီး(၁၄)ရက္ေက်ာ္လြန္မွသာ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာအရ ကုသပါ။