အမ္ – ဘာမတ္တင္ ၁.၈ % အီးစီ

အမ္ – ဘာမတ္တင္ ၁.၈ % အီးစီ

အသံုးျပဳနည္း (တစ္ဧကလွ်င္ ေရ ၂၀-၄၀ ဂါလံ အသံုးျပဳပါ။)

သီးနွံ

ဖ်က္ပိုး

နႈန္းထား (စီစီ/တစ္ဧက)

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ႀကံ ငေျမွင္ေတာင္ ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ပိုး ၊ဖူးစားပိုး။

၃၀၀-၁၀၀

ပဲမ်ိဳးစံု ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးေတာင့္ထိုးပိုး ၊ ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္ပိုး၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ခူမ်ား ၊ ေလွးပိုး ၊ မႊားပင့္ကူနီ။

၂၅ – ၁၀၀

နွမ္း ၊ ဝါ ၊ ေဆးရြက္ၾကီး ၊ ငရုတ္ ၊အာလူး ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ယင္ျဖဴ၊ဝါဂြမ္းပိုးနီ ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ေလွးပိုး ၊ပင္ျဖတ္ပိုး ။

၂၅ – ၇၅

ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ေဂၚဖီ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ၾကက္သြန္နီ ၊ ခရမ္းနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ပန္းမန္ စိန္ကြတ္ဖလံ ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ရြက္ထြင္းရြက္ကပ္ ၊ရြက္စားပိုး ၊ ေလွးပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ပိုးေစးနွဲ ၊ ေဂၚဖီလိပ္ျပာျဖဴ ၊ မႊားပင့္ကူနီ ။

၂၅ – ၇၅

ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊လိေမၼာ္ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ပိုးေစးနွဲ ၊ ယင္ျဖဴ ၊ မႊားပင့္ကူနီ။

၃၀ – ၁၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။ သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာအရ ကုသပါ။