အမ္ – ကားတက္ ၅၀ % အက္ (စ္) ပီ

အမ္ – ကားတက္ ၅၀ % အက္ (စ္) ပီ

၁။        အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကိဳတင္သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

          (၁)      အမ္ – ကားတက္သည္ ပိုးခ်ည္မွ်င္ထုတ္ပိုးမ်ားကိုအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည္။ ပိုးစာပင္စိုက္ခင္းမ်ားကိုေရွာင္ပါ။

          (၂)      အမ္ – ကားတက္ကိုေဘာ္ဒါေဆးျဖင့္ ေရာ၍သံုးလိုပါကေရာစပ္ျပီးခ်က္ခ်င္းသံုးစြဲပါ။

          (၃)      ပန္းပြင့္ေနေသာစပါးခင္းတြင္ အမ္ – ကားတက္ကိုမသံုးပါနွင့္ ။

          (၄)      ပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ အျဖဳမွအပအေရာင္ရွိေသာပန္းပြင့္မ်ားေပၚသို႔မဖ်န္းရ ၊ အေရာင္မ်ား လြင့္ျပယ္သည္။

၂။        သံုးစြဲရန္အညြွန္း ေရ (၄) ဂါလံဝင္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ အမ္ – ကားတက္ေဆး (၂၀ – ၄၀) ဂရမ္ႏႈန္းေရာစပ္ပက္ ဖ်န္းပါ။

  သီးနွံ     နွိမ္နွင္းနိုင္မည့္ဖ်က္ပိုးမ်ား   ေဆးႏႈန္း (ဂရမ္ /ဧက)
  စပါး   ဆစ္ပိုးမ်ား ၊ ရြက္လိပ္ပိုးမ်ား ၊ ပိုးေလာင္မီး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ရြက္စားပိုး ၊ (Rice Skipper) ၊ စပါးရြက္မ်ား ၊ ျမဴနီမတုတ္ပိုး ၊   ၁၅၀ – ၂၅၀
  ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ေနၾကာ     ဂ်ံဳဆစ္ပိုး ၊ ေျပာင္းဖူးစားပိုး ၊ ေျပာင္းပင္စည္ထိုးပိုး ၊ ေလွပိုး ၊ ရြက္စားပိုး ၊   ၁၅၀ – ၂၅၀
  ပဲမ်ိဳးစံု     ပဲသီးေတာင့္ထိုးပိုး ၊ ပ်ပိုး ၊ ေလွးပိုး ၊   ၁၅၀ – ၂၅၀
  ၾကက္သြန္နီ / ျဖဴ     ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ေလွးပိုး ၊   ၁၀၀ – ၂၀၀
  အာလူး     အာလူးေျမတြင္ေအာင္းပိုး ၊ အာလူးရြက္ထြင္းပိုး ၊ အနက္ေရာင္ပင္ျဖတ္ပိုး   ၁၀၀ – ၂၅၀
  လက္ဖက္ ၊ စပ်စ္     ျဖဳတ္စိမ္း ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ အဝါေရာင္ေလွးပိုး ၊   ၂၀၀ – ၃၀၀  
သစ္သီးဝလံနွင့္ ေရွာက္ ၊ လိေမၼာ္  ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ေလွးပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊သီးထိုးယင္ ၂၀၀ – ၃၀၀
  ဟင္းသီးဟင္းရြက္     စိန္ကြက္ဖလံ ၊ ေဂၚဖီရြက္စားပိုး ၊ ပ်ပိုး ၊ ေလွးပိုး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ရြက္ထြင္းပိုး ၊ သီးစားပိုး   ၁၀၀ – ၂၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၂၀) ရက္ေက်ာ္မွသာခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

မွတ္ခ်က္။            (၁) စပါးရြက္ဖ်ားျဖဴနီမတုတ္ပိုးကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆး(၁)  ဆနွင့္ေရ အဆ (၅၀၀) ေရာစပ္ျပီး မ်ိဳးစပါးမ်ားကို (၆) နာရီမွ (၁၂) နာရီၾကာစိမ္ျပီးမွ စိုက္ပါ။

                           (၂) စပါးဆစ္ပိုးမ်ားကိုနွိမ္နွင္းရန္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ –

                                      (၁) ပထမ သားဆက္အတြက္ ဖလံအမ်ားဆံုး ထြက္ျပီး (၇-၁၅) ရက္အတြင္းနွိမ္နွင္းရမည္။              

                                      (၂) ဒုတိယသားဆက္အတြက္ (က) တစ္ၾကိမ္ဖ်န္း – ဖလံမ်ား  ထြက္ျပီး  (၅) ရက္အၾကာဒုတိယအၾကိမ္ ေဆးဖ်န္းရမည္။ (ခ) နွစ္ၾကိမ္ဖ်န္း – ဖလံမ်ားထြက္ျပီးျပီးခ်င္းတစ္ၾကိမ္နွင့္ (၇-၁၀)ရက္အၾကားဒုတိယအၾကိမ္ ေဆးဖ်န္းရမည္။

                          (၃) ပ်ပိုးမ်ားကိုနွိမ္နွင္းရန္အတြက္ (၇ – ၁၀ ) ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ေဆးဖ်န္းပါ။

                          (၄) အဆိပ္ေျဖေဆး L- Cysteine