အမ္- ဒါဇင္ ၅၀ % အက္စ္စီ

အမ္- ဒါဇင္ ၅၀ % အက္စ္စီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

သီးနွံ

ေရာဂါ

ေဆးႏႈန္း(စီစီ)

ေရတစ္ဂါလံ

 

တစ္ဧက

 

စပါး ဂုတ္က်ိဳး ၊ ရြက္ဖံုးေျခာက္ ၊ ရြက္ညိဳေျပာက္ ၊ ရြက္ဖံုးပုပ္

၁၀ – ၂၀

၂၀၀ – ၄၀၀

ေျပာင္းဖူး ရြက္ဖံုးေျခာက္ ၊ ရြက္ေျခာက္၊ ရြက္ေျပာက္

၁၀ – ၂၀

၂၀၀ – ၄၀၀

ေျမပဲ ရြက္ေျပာက္ေစာ ၊ ရြက္ေျပာက္ေနွာင္း ၊ သပ္ပံုအနာကြက္  

၁၀ – ၂၀

 

၂၀၀ – ၄၀၀

နွမ္း ရြက္ေျပာက္ ၊ ရြက္ေျခာက္ ၊ ရိုးမဲ ၊ ဖါးဥမႈိ  

၁၀

 

၁၆၀ – ၂၀၀

ေနၾကာ ေထာင့္ကြက္ ၊ အေစ့ပုပ္ ၊ ပင္ေျခပုပ္ ၊ ဖါးဥမႈိ  

၁၀

 

၁၆၀ – ၂၀၀

ပဲမ်ိဳးစံု ဆာကိုစပိုရာရြက္ေျခာက္ ၊ ဖါးဥမႈိ ၊ ပင္စည္ပုပ္

၁၀

၁၆၀ – ၂၀၀

ၾကက္သြန္နီ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေတာက္တဲ့ျမီး ၊ ေဒါင္းနီး

၁၀

၁၆၀ – ၂၀၀

မုန္လာထုပ္ ၊ ပန္းမုန္လာ ရြက္ေျပာက္

၁၀

၁၆၀ – ၂၀၀

ဖရဲ ၊သခြါးေမႊး မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ဖါးဥမႈိ

၁၀

၁၆၀ – ၂၀၀

စပ်စ္ ၊ လိေမၼာ္ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ဖါးဥမႈိ

၁၀

၂၀၀ – ၄၀၀

စေတာ္ဘယ္ရီ ၊ ေကာ္ဖီ အသီးပုပ္    
ပန္းမာလ္ ဖါးဥမႈိ ၊အရြက္ေျခာက္

၁၀

၁၆၀ – ၂၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။