အမ္- အိုေဇး(လ္) ၇၂ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္- အိုေဇး(လ္) ၇၂ % ဒဗလ်ဴပီ

အသံုးျပဳနည္း      ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ ေဆး(၁၂.၅-၂၅) ဂရမ္ႏႈန္း ေဖ်ာ္စပ္ပက္ဖ်န္းပါ။

သီးနွံ

ေရာဂါ

တစ္ဧကေဆးနႈန္းထား

(ဂရမ္/ဧက)

မရိတ္သိမ္းမီ

ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ကာလ

စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ

ရြက္ေျပာက္ ၊ ရြက္ေျခာက္

၅၀၀ – ၁၀၀၀

၁၅ ရက္

ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ေျမပဲ

ရြက္ေျပာက္ ၊သံေခ်း

၅၀၀ – ၁၀၀၀

၁၅ ရက္

စပ်စ္ ၊ ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး ၾကက္သြန္နီ ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ

ေဒါင္းနီး ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း

အသီးပုပ္

၅၀၀ – ၁၀၀၀

၂၈ ရက္

         ၁၄ (ၾကက္သြန္

             ျဖဴ/နီ)

အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္

ေလာင္မဲ ၊ ဥပုပ္

၅၀၀ – ၁၀၀၀

၁၄ရက္

ငရုတ္ ၊ ခရမ္း ရံုးပတီ

ကိုင္းဖ်ားေျခာက္ ၊

ရြက္ေျပာက္

၅၀၀ – ၁၀၀၀

၂၁ ရက္

ေဂၚဖီထုပ္ ၊ ပန္းေဂၚဖီ

ေဒါင္းနီး

၅၀၀ – ၁၀၀၀

၂၈ ရက္

လိေမၼာ္ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ

အေခါက္ပုပ္

ေရတစ္ဂါလံ

၃၀ – ၄၀ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ကြမ္းရြက္

ဒဂၤါးကြက္

၅၀၀ – ၁၀၀၀

၂၁ ရက္

သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာအရကုသပါ။