Neonicotinoid အုပ္စုဝင္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

  • M-Mida 70 WP

    အမ္ – မီဒါ ၇၀ % ဒဗလ်ဴပီ

    အသံုးျပဳနည္း – ၁၆ လီတာေဆးဖ်န္းပံုး တစ္ပံုးလွ်င္ (၁၀-၁၅) ဂရမ္နႈန္း ေဖ်ာ္စပ္ပက္ဖ်န္းရန္ နွင့္မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ ျခင္းအတြက္ သီးနွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးျပဳပါ။ သီးနွံ ဖ်က္ပိုးအမ်ိဳးအစား မ်ိဳးေစ့တစ္တင္း ေဆးနႈန္းဂရမ္ တစ္ဧက ေဆးႏႈန္းဂရမ္ စပါး ၊ ဂ်ံဳ ျခ ၊ပုရစ္ ၊က်ိဳင္းေလာက္ေကာင္ ၊ ပင္ဖ်က္ပိုး ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊သရစ္ေလွးပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ရြက္လိပ္အိမ္ပိုး ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ပိုး ၊ ဆစ္ပိုး။   ၂၀ – ၃၀ ဂရမ္   ၅၀ – ၂၀၀ ဂရမ္ ေျမပဲ ၊ နွမ္း ျခ ၊ပုရစ္ ၊က်ိဳင္းေလာက္ေကာင္ ၊ ဖိုးလမင္း ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ...
  • M- Mida 20 WP

    အမ္ – မီဒါ ၂၀ % ဒဗလ်ဴပီ

    သံုးစြဲရန္အညႊန္း ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးမႈန္႔ (၁၅-၂၀) ဂရမ္ ေဖ်ာ္စပ္၍ အသံုးျပဳပါ။ မ်ိဳးေစ့ မိ်ဳးေစ့ဖ်က္ပိုးမ်ား မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ရန္ ႏႈန္းထား (ဂရမ္) စားသံုးရန္ခြဲျခား ရမည့္ရက္ မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ျခင္းအတြက္သံုးစြဲရန္ ခ်ည္မွ်င္ရွည္ဝါ စပါး ပဲမ်ိဳးစံု ဟင္းသီးဟင္းရြက္   ပ် ၊ ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ယင္ျဖဴ     ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ပ် ၊ပဲပင္စည္ထိုးယင္ ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ပ် ၊ သရစ္ေလွးပိုး     မ်ိဳးေစ့တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၀ – ၂၅ ဂရမ္နႈန္း မ်ိဳးေစ့တစ္တင္းလွ်င္ ၁၀၀ ဂရမ္ႏႈန္း မ်ိဳးေစ့တစ္တင္းလွ်င္ ၁၀၀ ဂရမ္ႏႈန္း မ်ိဳးေစ့တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၀ – ၂၅ ဂရမ္နႈန္း    ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၇   သီးနွံ   အပင္ဖ်က္ပိုးမ်ား   တစ္ဧကသံုးစြဲရန္ ႏႈန္းထား (ဂရမ္) ခြာျခားရန္ရက္   ေဆးဖ်န္းခ်ိန္နွင့္ ခူးဆြတ္ခ်ိန္ သီးနွံဖ်က္ပိုးမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္ ခ်ည္မွ်င္ရွည္ဝါ စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၾကံ ပဲမ်ိဳးစံု ငရုတ္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္   အာလူး ...