စပါးေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

 • M-Pawn 30 EC

  အမ္ေပါင္း ၃၀% အီးစီ

    ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ။ သီးနွံ ေပါင္းပင္မ်ား ႏႈန္းထား စီစီ / ဧက   စပါး   ေခြးျမီးပုတ္ ၊ ျမက္သီး ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ကေခ်သည္ျမက္ ၊ ေဒါင္းျမီးပ်ံ ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ျမက္မံုညွင္းအဝါ ၊ ျမက္မံုညွင္းအစိမ္း ၊ ဝက္လာ ၊ ေရကညြတ္ ၊ မႈိနတို ၊ ကေတာက္ဆတ္ ၊ လယ္ပဒူ       ၄၀၀ – ၆၀၀ စပါးခင္းတြင္ ေပါင္းမေပါက္မီအသံုးျပဳရေသာစပါးေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ေရ(၄) ဂါလံဝင္ ေဆးဖ်န္းပံုး (၁) ပံုးလွ်င္ အမ္ေပါင္း (၁၀၀) စီစီအသံုးျပဳပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ျပီး (သို႔မဟုတ္) ႀကဲပက္ျပီး (၁ – ၃) ရက္အတြင္းေဆးဖ်န္းပါ။ စပါးခင္းတြင္ ေရေျပာင္းစင္ေအာင္ ေဖာက္ထုတ္ျပီးမွ ေဆးဖ်န္းပါ။ သမန္းျပင္ကိုေနရာလြတ္ မက်န္ေအာင္ နွံ႔နွံ႔စပ္စပ္ဖ်န္းပါ။ အမ္ေပါင္းဖ်န္းျပီး (၃) ရက္အတြင္းေရသြင္းေရထုတ္ မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ အမ္ေပါင္းဖ်န္းျပီး (၃) ရက္ ၾကာလွ်င္ ေရသြင္းေပးပါကပိုမိုထိေရာက္ေစနိုင္ပါသည္။ ေဆးဖ်န္းျပီး (၄) ...
 • RUMPUTOX 45 %WP

  ရမ္ပူေတာ့ ၄၅ % ဒဗလ်ဴပီ

  အသံုးျပဳရန္အညႊန္း သီးနွံ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစား တစ္ဧကႏႈန္းထား မွတ္ခ်က္     စပါး ၊ ဂ်ံဳ အျခားသီးနွံမ်ား ကညြတ္၊ ေျပာင္း ၊စပ်စ္ စေတာ္ဘယ္ရီ ၊ ၾကံ         ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ား ေရညွိေရေမွာ္မ်ား     ၆ ၂၅ – ၈၅၀ (ဂရမ္)/တစ္ဧက (ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေဆး ၅၄-၇၂ ဂရမ္ ႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္ပါ) ၁။လုပ္အားစရိတ္သက္သာ ေစရန္ စပါးေျမၾသဇာေကၽြးခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းေရာပက္ေကၽြးနိုင္သည္။ ၂။ ဖ်န္းေဆးအျဖစ္သံုးလိုပါက စပါးစိုက္ျပီး ၂၁ ရက္သားတြင္ ပက္ဖ်န္းနိုင္သည္။စပါးအနွံထြက္ခ်ိန္တြင္ မဖ်န္းရပါ။ ၃။ M Furan ပိုးသတ္ေဆးအခဲ (သို႔မဟုတ္) ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာေႏွာ အသံုးျပဳနိုင္သည္။   အပင္ေလာင္ကၽြမ္းမႈေတြ႔ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ပ်ိဳးပင္မ်ား ေဆးဖ်န္းျပီး (၃) ပတ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္သန္စြမ္း လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးဖ်န္းျပီး ၁၂ နာရီၾကာမွသာ ကြင္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္ရပါမည္။
 • SEEGENIL 60 % EW

  စီဂ်ီေနး ၆၀ % အီးဒဗလ်ဴ

  သီးနွံ ေပါင္းအမ်ိဳးအစား ေဆးဖ်န္းရန္ အခ်ိန္ ႏႈန္းထားဧက (လီတာ/ဧက)     စပါး ကေတာက္ဆတ္ ၊ မႈိနတို ၊ ပန္းေတာ္ျဖဴ ၊ ထိကရုန္း ၊ ေပါင္းေလးညွင္း ၊ ျမက္ မံုညင္းအစိမ္း ၊ ျမက္ကြမ္းသီးၾကီး ၊ ျမက္သီး ၊ ဘဲစားျမက္ ၊ ျမက္ခါး ၊ ျမက္ခ်ိဳ ၊ ေဒါင္းျမီးပ်ံ   စိုက္ျပီး (၅/၇) ရက္ အၾကာ စိုက္ျပီး (၁၀/၁၄) ရက္ အၾကာ ၁ လီတာ (ေဆးဖ်န္းခ်ိန္) ေျမသားစိုစြတ္ေနရမည္။ ၂-၄ လီတာ (ေဆးဖ်န္းျပီး ၂/၅ ရက္အၾကာ ေရသြင္း ထားပါ) ေရကို ၁၀ ရက္ ခန္႔ထားပါ။   ေဆးမဖ်န္းမီ (သို႔) ေဆးဖ်န္းျပီး (၇) ရက္အတြင္း ပိုးသတ္ေဆးမဖ်န္းရ။ ေဆးဖ်န္းျပီး ...
 • Sirius 10 wp

  ဆီးရီးယက္(စ္) ၁၀ % ဒဗလ်ဴပီ

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း              (၄) ဂါလံဝင္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ (၆-၁၀) ဂရမ္ႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္ပါ။ သီးနွံ သံုးစြဲရန္အခ်ိန္ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစား ႏႈန္းထား (ဂရမ္/ဧက)   စပါး   ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ျပီး ၅-၇ ရက္ အတြင္းအသံုးျပဳပါ။ (တစ္ရာသီ-တစ္ၾကိမ္ ထက္ပိုမဖ်န္းသင့္ပါ။)   ကေတာက္ဆတ္ ေပါင္းေလးညွင္း ျမက္မံုညွင္းအဝါ ျမက္ကြမ္းသီးေလး တလိုင္းေခါင္း ကေခ်သည္ျမက္ ဘဲစာျမက္       ၆၀ – ၁၀၀ အသံုးျပဳပံု – ေရအနက္ ၃ စင္တီမီတာရွိရမည္။ ေနာ္ဇယ္ေခါင္းျဖဳတ္၍ ေဆးဖ်န္းတံျဖင့္သာစိုက္ခင္းေရမ်က္နွာျပင္ေပၚသို႔ ပက္ဖ်န္းပါ။ေရအနက္ ၃ စင္တီမီတာကို (၇) ရက္ထိန္းပါ။ ေဆးဖ်န္းျပီးျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရမည့္ကာလ – ေဆးဖ်န္းျပီးသည္နွင့္ ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာအရကုသပါ။
 • M SPY

  အမ္- စပိုင္

  သံုးစြဲရန္အညြွန္း တိုက္ရိုက္အေစ့ခ်(က်ဲပက္)စိုက္ခင္းနွင့္ေရြွ့ေျပာင္းစိုက္ခင္းမ်ား အတြင္းစိုက္ပ်ိဴးျပီး(၂၀-၃၀)ရက္အတြင္း ေရ(၄)ဂါလံေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္(၃၀)ဂရမ္နွုန္းေရာစပ္အသံုးျပဳပါ။ နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာျမက္မ်ိဳးမ်ား – ငသေယာင္း(တက္ကြက္)၊ျမတ္သီး၊ဘုတ္ေထာင္၊ဘဲစာျမတ္၊ျမတ္မံုညွင္းစိမ္း၊ကေတာက္ဆတ္၊တလိုင္ေခါင္း၊ျမက္မံုညွင္း၀ါ၊မွိုနတို။ ေႏြစပါး စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ဆိုးရြားစြာေပါက္ေရာက္ထိခိုက္ေစေသာ ျမက္သီး (Echinochloa Spp:) မ်ားကိုထိေရာက္စြာ နွိမ္နင္းနိုင္ေသာ ပင္လံုးျပန္႔အာနိသင္ရွိ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ျမက္မ်ိဳးရင္းမ်ား ၊ ျမက္မံုညွင္းနွင့္ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ားကိုလည္း နွိမ္နွင္းနိုင္သည္။ စပါးစိုက္ျပီးခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲနိုင္ သကဲ့သို႔ မစိုက္မီတြင္လည္း ပက္ဖ်န္းသံုးစြဲနိုင္သည္။ ေဆးကိုေပါင္း ျမက္၏ အရြက္နွင့္အျမစ္မ်ားက စုပ္ယူနိုင္သည္။ လိုက္နာရန္- (၁)     သတ္မွတ္ေဆးညြွန္းအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။ (၂)      ေဆးဖ်န္းျပီး(၂-၃)ရက္တြင္းေရျပန္သြင္းပါ။ (၃)      ေဆးဖ်န္းျပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ေျမၾသဇာက်ဲပက္ပါ။ (၄)      စပါးမွ လြဲ၍အျခားသီးနွံမ်ားတြင္ လံုး၀မသံုးစြဲရပါ။ အျခားမည္သည့္ေဆးနွင့္မွ်ေရာစပ္မသံုးစြဲရ။ သီးသန့္အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာအရကုသပါ။
 • M Pawn Shin 32 % WP

  အမ္-ေပါင္းရွင္း ၃၂ % ဒဗလ်ဴပီ

  ၁။        နွိမ္နင္းနိုင္ေသာ ေပါင္းျမက္မ်ား ျမက္သီး ၊ ျမက္မံုညင္း ၊ ကေတာက္ဆတ္ ၊ လယ္ပဒူ ၊ မႈိနတို ၊ ေပါင္းေလညွင္း ၊ ျမက္ကြမ္းသီး ၊ ေရကညြတ္ နွင့္တစ္နွစ္ခံ ေပါင္း ၊ ေပါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသေစနိုင္ပါသည္။ ၂။        အမ္-ေပါင္းရွင္းသံုးစြဲရန္အညႊန္း တိုက္ရိုက္အေစ့ခ်စိုက္ခင္း / ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ၾကဲျပီး / ေျပာင္းေရႊ႕ စိုက္ျပီး (၁၀-၁၅) ရက္သားမွ စတင္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ေရ (၄) ဂါလံေဆးဖ်န္းပံုး (၁) ပံုးတြင္ အမ္-ေပါင္းရွင္း ၃၂ % ဒဗလ်ဴပီ (၁၀၀) ဂရမ္ေဆး (၁) ထုပ္ကို ေရတြင္ေသခ်ာစြာ ေဖ်ာ္စပ္ျပီး (၁) ဧကလွ်င္ ေဆးဖ်န္းပံုး (၄-၅) ပံုးႏႈန္း နွံ႔စပ္ေအာင္ဖ်န္းပက္ပါ။ ၃။        သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား ေဆးမဖ်န္းမီ (၁-၂) ရက္ ...
 • ANCOM AMINE 550SL

  အင္ကြမ္းေအမင္း ၅၅၀ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

  စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း ၊ ၾကံ နွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမဟုတ္ေသာ ေျမလြတ္မ်ားတြင္ ေပါင္းနွိမ္နင္းရန္ အထူး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ သံုးစြဲရန္အညႊန္း                                   (ေရတစ္ဂါလံတြင္ ၁၅ – ၂၀ စီစီနႈန္း ေဖ်ာ္စပ္ပါ)   သီးနွံအမည္   နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာေပါင္းပင္မ်ား   တစ္ဧကေဆးႏႈန္းထား   စပါး (၁) တိုက္ရိုက္အေစ့ခ် အပင္ေပါက္ျပီး ၁၅ – ၃၅ ရက္   ဝမ္းဘဲစာျမက္ ၊ ျမက္မံုညွင္းစိမ္း ၊   ျမက္မံုညွင္းဝါ ၊ ျမက္ကြမ္းသီး   ဝက္လာ ၊ ကေတာက္ဆတ္ လယ္ပဒူ ၊ လယ္ေလးညွင္း   ေဗဒါ ၊ ကနေဖါ့ ဇာမဏီေပါင္း ၊ မႈိနတို ...