အမ္အယ္အမ္-ဂ်ီအန္အက္(စ္) ၅၀ % အီးစီ

အမ္အယ္အမ္-ဂ်ီအန္အက္(စ္) ၅၀ % အီးစီ

သံုးစြဲရန္အညြန္း                    ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ေဆး (၁၅-၂၀) စီစီႏႈန္းေဖ်ာ္စပ္သံုးစြဲပါ။

 

သီးႏွံပင္မ်ား

 

သီးနွံဖ်က္ပိုးမႊားမ်ား

 

ႏႈန္းထား

စီစီ/ဧက

 

စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ဂ်ံဳ

 

 

ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ႏွံစုပ္ ၊ နွံျဖတ္ ၊ပိုးေလာင္မီး ၊ ပ်ပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊

ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ပင္စည္ထိုးပိုး

 

၅၀၀ – ၈၀၀

 

ဝါ

 

 

ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ပိုးနီ

 

၅၀၀ – ၈၀၀

 

ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ေျမပဲ

 

 

ပင္စည္ထိုးပိုး ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ ရြက္လိပ္ ၊ ရြက္ကပ္ ၊ က်ိဳင္း

 

၅၀၀ – ၈၀၀

 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္

သစ္သီးဝလံ

 

စိန္ကြက္ဖလံ ၊ ပိုးနဂါး ၊ မႊား ၊ ရြက္ထြင္းပိုး

 

၅၀၀ – ၈၀၀

လယ္ဂဏန္းနွင့္ ေဖာင္စီးဂဏန္းနွိမ္နွင္းရန္သံုးစြဲနည္း –

(၁)     ေဆး(၁၀၀) စီစီကိုေရ (၂) ဂါလံနွင့္ေရာစပ္ျပီးဆန္ကြဲ (၈) ျပည္နွင့္ (၆) နာရီၾကာစိမ္ထားပါ။

ညေနပိုင္းတြင္လယ္ကြက္ထဲသို႔ က်ဲပက္ထားပါ။ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ မ်ိဳးစပါးကိုက်ဲပါ။ မ်ိဳးစပါးက်ဲျပီး (၃-၄) ရက္အၾကာတြင္ ဂဏန္းေဆးရည္စိမ္ထားေသာဆန္ကြဲကိုလယ္သင္းရိုးပတ္လည္တြင္ထပ္မံက်ဲခ်ေပးပါ။ (ငါးမ်ားကိုမထိခိုက္ပါ)

(၂)     မ်ိဳးစပါးနွင့္ တိုက္ရိုက္လူးနယ္ျပီးက်ဲပက္လိုပါကမ်ိဳးစပါးတစ္တင္းလွ်င္ ဂဏန္းေဆးရည္ (၁၀၀)စီစီနွင့္ ေရ(၄) ဂါလံျဖင့္ေရာစပ္ျပီးမ်ိဳးစပါးနွင့္လူးနယ္၍ ခ်က္ခ်င္းက်ဲပက္ပါ။ (မ်ိဳးေစ့မေလာင္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ပါ။)

(၃)     ဂဏန္းက်င္းမ်ားအတြင္းသို႔ ေဆးေဖ်ာ္ရည္ေလာင္းထည့္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကာကြယ္ နွိမ္နွင္းနိုင္သည္။

အက်ိဳးေက်းဇူး ။               ။  မာလာျမိဳင္ဂဏန္းေဆးကိုသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ဂဏန္းေသေစရံုသာမကဘဲေဆးစြမ္းအားေၾကာင့္စပါးပင္တြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ပ်ပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ပင္စည္ထိုးပိုးနွင့္ ေက်ာက္ဆူးပိုးမ်ားကိုလည္းကာကြယ္ျပီးသားျဖစ္ပါသည္။

သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာအရကုသပါ။