We are here to listen from you.
Keep in touch with us !

Sales Centres

မာလာမြိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် အမှတ် (၄၉၇)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၄-၀၄၊ ၁၄-၀၅)၊ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒို တာဝါ (A)၊ ပြည်လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး အောက်ဖော်ပြပါ နေရာများတွင် မာလာမြိုင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးအရောင်းစင်တာများကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။