Marlarmyaing for All. Let's grow together !

Neonicotinoid အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးများ

အမ် – မီဒါ ၇၀ % ဒဗလျူပီ

အသုံးပြုနည်း – ၁၆ လီတာဆေးဖျန်းပုံး တစ်ပုံးလျှင် (၁၀-၁၅) ဂရမ်နှုန်း ဖျော်စပ်ပက်ဖျန်းရန် နှင့်မျိုးစေ့လူးနယ်ခြင်းအတွက် သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း အသုံးပြုပါ။ သီးနှံ ဖျက်ပိုးအမျိုးအစား မျိုးစေ့တစ်တင်း ဆေးနှုန်းဂရမ် တစ်ဧက ဆေးနှုန်းဂရမ် စပါး ၊ ဂျုံ ခြ ၊ပုရစ် ၊ကျိုင်းလောက်ကောင် ၊ ပင်ဖျက်ပိုး ၊ ပျ ၊ ဖြုတ် ၊သရစ်လှေးပိုး ၊ ရွက်ထွင်းပိုး ၊ ရွက်လိပ်အိမ်ပိုး ၊ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး ၊ ဆစ်ပိုး။   ၂၀ – ၃၀ ဂရမ်   ၅၀ – ၂၀၀ ဂရမ် မြေပဲ ၊ နှမ်း ခြ ၊ပုရစ် ၊ကျိုင်းလောက်ကောင် […]

အမ် – မီဒါ ၂၀ % ဒဗလျူပီ

သုံးစွဲရန်အညွှန်း ဆေးဖျန်းပုံးတစ်ပုံးလျှင် ဆေးမှုန့် (၁၅-၂၀) ဂရမ် ဖျော်စပ်၍ အသုံးပြုပါ။ မျိုးစေ့လူးနယ်ခြင်းအတွက်သုံးစွဲရန် မျိုးစေ့ မျိုးစေ့ဖျက်ပိုးများ မျိုးစေ့လူးနယ်ရန် နှုန်းထား (ဂရမ်) စားသုံးရန်ခွဲခြား ရမည့်ရက် ချည်မျှင်ရှည်ဝါ စပါး ပဲမျိုးစုံ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပျ ၊ ဖြုတ်ပိုးအမျိုးမျိုး ၊ သရစ်လှေးပိုး ၊ယင်ဖြူ၊    ဖြုတ်ပိုးအမျိုးမျိုး ပျ ၊ပဲပင်စည်ထိုးယင် ဖြုတ်ပိုးအမျိုးမျိုး ၊ ပျ ၊ သရစ်လှေးပိုး မျိုးစေ့တစ်ပိဿာလျှင် ၂၀ – ၂၅ ဂရမ်နှုန်း မျိုးစေ့တစ်တင်းလျှင် ၁၀၀ ဂရမ်နှုန်း မျိုးစေ့တစ်တင်းလျှင် ၁၀၀ ဂရမ်နှုန်း မျိုးစေ့တစ်ပိဿာလျှင် ၂၀ – ၂၅ ဂရမ်နှုန်း ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၇ သီးနှံဖျက်ပိုးများအတွက် […]