စီပူေတာ့ ၅ % ဂ်ီ

စီပူေတာ့ ၅ % ဂ်ီ

 

သီးနွံ ဖ်က္ပိုး ႏႈန္းထား (ကီလိုဂရမ္/ဧက) မွတ္ခ်က္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အလွစိုက္ခင္းပ်ိဳးခင္း ခရု / ပက္က်ိ ၁၀ ညေန ေနက်ခ်ိန္ (သို႔) ညအခ်ိန္တြင္ေရသြင္းျပီး ၄.၅ – ၆ ဂရမ္ကို ၃ မီတာ ပတ္လည္တိုင္းတြင္ ေျမမ်က္နွာျပင္ေပၚသို႔ ခ်ေပးပါ။
အသီးပင္မ်ား အပင္ပတ္တြင္ ၁၀ ဂရမ္ခ်ေပးပါ။
      စပါး       ခရု ၂.၄၃ (၁) မီတာပတ္လည္တြင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ခရု အေကာင္ေရအမ်ားဆံုး (၈) ေကာင္နွင့္ အထက္ေတြ႔ရွိပါက သံုးစြဲရန္ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။
  ၁.၈၂ (၁) မီတာပတ္လည္တြင္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ခရုအေကာင္ေရအမ်ားဆံုး (၈) ေကာင္ေအာက္ ေတြ႔ရွိပါက သံုးစြဲရန္ ႏႈန္းထားျဖစ္ပါသည္။

ေဆးဖ်န္းျပီး ၁၂ နာရီၾကာမွသာ ကြင္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္ရပါမည္။

အသံုးျပဳနည္း

ခရုမ်ားစြာက်ေရာက္ေနပါက

  • စိုက္ခင္းထဲတြင္ မ်ိဳးေစ့မစိုက္မီ ၅ ရက္အလိုတြင္ ေရကို ၅ စင္တီမီတာ အနက္ခန္႔ ၂၄ နာရီလံုးေရသြင္းထားပါ။
  • မ်ိဳးေစ့မက်ဲမီ ၄ ရက္အလို ညေနပိုင္း ေနက်ခါနီးတြင္ ေဆးခဲမ်ားကို အကြက္ထဲသို႔ က်ဲပက္ေပးပါ။
  • ေဆးက်ဲပက္ျပီးေသာအခါ ေရကို ၃ ရက္ခန္႔သြင္းထားျပီးမွသာ စပါးေစ့ကိုပက္က်ဲရပါမည္။

ခရုအနည္းငယ္သာက်ေရာက္ေနပါက

  • စိုက္ခင္းထဲတြင္ မ်ိဳးေစ့မစိုက္မီ ၅ ရက္အလိုတြင္ ေရကို ၅ စင္တီမီတာ အနက္ခန္႔ ၂၄ နာရီလံုးေရသြင္းထားပါ။

မ်ိဳးေစ့မ်ားမစိုက္မီ ၄ ရက္အလိုတြင္ေရအနည္းငယ္သာထားျပီး က်န္ေသာ ေရမ်ားကို စိုက္ခင္းထဲမွ ထုတ္လိုက္ပါ။ မ်ိဳးေစ့မစိုက္မီ ၃ ရက္အလိုတြင္ ေရထဲသို႔ ေဆးခဲမ်ားကို ညေနက်ခါနီး တြင္ က်ဲေပးပါ။ ေဆးက်ဲပက္ျပီးေသာအခါ ေရကိုသံုးရက္ခန္႔ သြင္းထားျပီးမွသာ စပါးေစ့ကို က်ဲရပါမည္။